Cho thuê bất động sản tại Huyện Thường Tín, TP.Hà Nội

1 - 15 của 46
Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Liên Phương

600 m2
₫ 30 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 850 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Ninh Sở

850 m2
₫ 42.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

2000 m2
₫ 130 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1300 m2
₫ 65 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Duyên Thái

1800 m2
₫ 126 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Liên Phương

3000 m2
₫ 19.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 5200 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

5200 m2
₫ 114 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Ninh Sở

700 m2
₫ 35 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

900 m2
₫ 40.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Duyên Thái

900 m2
₫ 40.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

1000 m2
₫ 45 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1200 m2
₫ 54 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1300 m2
₫ 585 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Duyên Thái

2100 m2
₫ 126 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

3000 m2
₫ 8 tỷ

11/11/2019