Cho thuê bất động sản tại Huyện Thường Tín, TP.Hà Nội

1 - 15 của 22
Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Thị trấn Thường Tín

1500 m2
₫ 75 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Thị trấn Thường Tín

800 m2
₫ 70 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Thị trấn Thường Tín

1000 m2
₫ 45 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Thị trấn Thường Tín

2000 m2
₫ 100 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1300 m2
₫ 58.5 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

2300 m2
₫ 138 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Liên Phương

3500 m2
₫ 210 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Thị trấn Thường Tín

2000 m2
₫ 100 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

1500 m2
₫ 90 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 4200 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

4200 m2
₫ 231 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Duyên Thái

1800 m2
₫ 126 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Liên Phương

3000 m2
₫ 19.5 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1300 m2
₫ 65 triệu

01/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

900 m2
₫ 40.5 triệu

01/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Duyên Thái

900 m2
₫ 40.5 triệu

01/11/2020