Cho thuê Bất động sản tại Huyện Thường Tín, TP.Hà Nội

1 - 15 của 52
Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1500 m2
₫ 75 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Tiền Phong

300 m2
₫ 15 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1200 m2
₫ 195 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Thị trấn Thường Tín

2000 m2
₫ 100 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Liên Phương

3500 m2
₫ 210 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Duyên Thái

3500 m2
₫ 245 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

2300 m2
₫ 138 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

1500 m2
₫ 90 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Hà Hồi

6000 m2
₫ 330 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Tiền Phong

550 m2
₫ 27.5 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Liên Phương

1500 m2
₫ 75 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 4200 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

4200 m2
₫ 231 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Thị trấn Thường Tín

1500 m2
₫ 75 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Thị trấn Thường Tín

800 m2
₫ 70 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1300 m2
₫ 58.5 triệu

07/11/2020