Cho thuê bất động sản tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

1 - 15 của 84
Cho thuê căn hộ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

₫ 11 triệu

10/16/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

150 m2
₫ 26 tỷ

10/10/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

1700 m2
₫ 127.5 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

720 m2
₫ 57.6 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

1000 m2
₫ 75 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

2000 m2
₫ 180 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

7000 m2
₫ 525 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

850 m2
₫ 59.5 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

1100 m2
₫ 88 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

70 m2
₫ 10 triệu

09/20/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

800 m2
₫ 60 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

970 m2
₫ 82.45 triệu

09/19/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

1000 m2
₫ 170 triệu

09/19/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

2000 m2
₫ 130 triệu

09/18/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

640 m2
₫ 48 triệu

09/18/2020