Cho thuê bất động sản tại Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 19
Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

2500 m2

09/28/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

2500 m2

09/26/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1500 m2
₫ 90 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1400 m2
₫ 77 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1600 m2
₫ 96 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

600 m2
₫ 30 triệu

09/18/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

2000 m2
₫ 96 triệu

02/27/2018

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1600 m2
₫ 80 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1000 m2

09/18/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1400 m2
₫ 84 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1500 m2
₫ 75 triệu

09/18/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Phương Trung

3000 m2
₫ 195 triệu

09/18/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

2000 m2
₫ 120 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1500 m2
₫ 75 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1600 m2
₫ 64 triệu

10/14/2020