Cho thuê bất động sản tại Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

1 - 15 của 23
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

1000 m2
₫ 60 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2500 m2
₫ 140 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2000 m2
₫ 100 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2200 m2
₫ 132 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Đại Đồng

1500 m2
₫ 60 triệu

11/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Thạch Hòa

2500 m2
₫ 150 triệu

11/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 3009 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Thạch Hòa

3009 m2
₫ 1204 tỷ

11/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Thạch Hòa

2800 m2
₫ 196 triệu

11/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2200 m2
₫ 125.4 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2300 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2300 m2
₫ 145 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 4500 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

4500 m2
₫ 270 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

1800 m2
₫ 99 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 4700 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

4700 m2
₫ 188 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2300 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2300 m2
₫ 92 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2000 m2
₫ 110 triệu

11/11/2019