Cho thuê bất động sản tại Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

1 - 15 của 16
Cho thuê Kho xưởng 3009 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Thạch Hòa

3009 m2
₫ 1204 tỷ

01/20/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Thị trấn Liên Quan

1500 m2
₫ 90 triệu

01/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

1500 m2
₫ 90 triệu

01/14/2020

Cho thuê Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Tân Xã

150 m2
₫ 975 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2500 m2
₫ 140 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2000 m2
₫ 100 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2200 m2
₫ 132 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2200 m2
₫ 125.4 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 4700 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

4700 m2
₫ 188 triệu

01/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 2300 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2300 m2
₫ 92 triệu

01/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2000 m2
₫ 110 triệu

01/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2500 m2
₫ 112.5 triệu

01/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 2700 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

2700 m2
₫ 148.5 triệu

01/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

4000 m2
₫ 200 triệu

01/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 3400 m2 tại Huyện Thạch Thất

TP.Hà Nội, Huyện Thạch Thất, Xã Phùng Xá

3400 m2
₫ 187 triệu

01/11/2020