Cho thuê bất động sản tại Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội

1 - 15 của 154
Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

800 m2
₫ 48 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

2400 m2
₫ 55 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

650 m2
₫ 1 tỷ

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

6000 m2
₫ 360 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

1200 m2
₫ 70 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

5000 m2
₫ 350 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

2100 m2
₫ 126 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

4500 m2
₫ 62 triệu

09/28/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

8500 m2
₫ 178 triệu

09/28/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

2200 m2
₫ 87 triệu

09/28/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

3600 m2
₫ 66 triệu

09/28/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

3000 m2
₫ 195 triệu

09/28/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Xã Mê Linh

4000 m2
₫ 272 triệu

09/26/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Chi Đông

9000 m2
₫ 495 triệu

09/26/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

3800 m2
₫ 55 triệu

09/25/2020