Cho thuê bất động sản tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

1 - 15 của 88
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Thị trấn Trạm Trôi

1000 m2
₫ 65 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Lại Yên

1500 m2
₫ 90 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

1500 m2
₫ 90 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Lại Yên

1000 m2
₫ 50 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 2600 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

2600 m2
₫ 234 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

3000 m2
₫ 15 tỷ

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

1400 m2
₫ 77 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Lại Yên

1500 m2
₫ 90 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

1000 m2
₫ 65 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 850 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

850 m2
₫ 51 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Lại Yên

1700 m2
₫ 102 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

1200 m2
₫ 78 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

1000 m2
₫ 42 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

1700 m2
₫ 75 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1350 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Di Trạch

1350 m2
₫ 74.2 triệu

11/14/2019