Mua bán nhà tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 66
Cho thuê Kho xưởng 115 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

115 m2
₫ 8 triệu

02/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 750 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Dương Xá

750 m2
₫ 30 triệu

02/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Dương Xá

3000 m2
₫ 55 triệu

02/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Phú Thị

2000 m2
₫ 210 triệu

02/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Kiêu Kỵ

1000 m2
₫ 45 triệu

02/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Phú Thị

1000 m2
₫ 68 triệu

02/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Kiêu Kỵ

1100 m2
₫ 55 triệu

02/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Phú Thị

1000 m2
₫ 55 triệu

02/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Phú Thị

1200 m2
₫ 96 triệu

02/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 5500 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Dương Xá

5500 m2

02/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Phú Thị

1000 m2
₫ 100 triệu

02/27/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

60 m2
2
1
₫ 4 triệu

02/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 444 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

444 m2
₫ 29 triệu

02/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Cổ Bi

90 m2
4
3
₫ 10 triệu

02/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đông Dư

120 m2
₫ 72 tỷ

02/26/2020