Cho thuê Bất động sản tại Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

1 - 15 của 20
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1000 m2
₫ 45 triệu

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1200 m2
₫ 50 triệu

07/03/2020

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Tân Lập

300 m2
Đông Bắc
6
6
₫ 12 triệu

07/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Đan Phượng

600 m2
₫ 24 triệu

07/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Tân Lập

600 m2
₫ 48 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Đan Phượng

2000 m2
₫ 100 triệu

06/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Tân Lập

300 m2
₫ 22 triệu

06/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

3000 m2
₫ 156 triệu

06/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1600 m2
₫ 80 triệu

06/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 360 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Đan Phượng

360 m2
₫ 10 triệu

06/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1000 m2
₫ 50 triệu

06/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1000 m2
₫ 40 triệu

06/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Đan Phượng

2000 m2
₫ 90 triệu

06/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1000 m2
₫ 45 triệu

06/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

800 m2
₫ 44 triệu

06/24/2020