Cho thuê bất động sản tại Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

1 - 15 của 18
Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

700 m2
₫ 31.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1000 m2
₫ 50 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1000 m2
₫ 45 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

800 m2
₫ 44 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1000 m2
₫ 55 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1200 m2
₫ 50 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Đan Phượng

2000 m2
₫ 100 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1200 m2
₫ 72 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 360 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Đan Phượng

360 m2
₫ 10 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Tân Hội

800 m2
₫ 36 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

2000 m2
₫ 1 tỷ

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

1000 m2
₫ 40 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

3000 m2
₫ 156 triệu

11/28/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Đan Phượng

1500 m2
₫ 82 triệu

11/28/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Đan Phượng

800 m2
₫ 32 triệu

06/20/2017