Cho thuê Bất động sản tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 57
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

₫ 80 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thạc Gián

₫ 25 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thạc Gián

₫ 100 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

₫ 20 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

₫ 14 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

₫ 45 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Chính Gián

₫ 70 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tam Thuận

₫ 20 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thanh Khê Đông

₫ 34 triệu

08/06/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thạc Gián

35 m2
1
1
₫ 5.6 triệu

08/06/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Xuân Hà

110 m2
3
3
₫ 20 triệu

08/06/2020

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

90 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 7 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thạc Gián

100 m2
₫ 35 triệu

08/03/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

₫ 34 triệu

08/03/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tam Thuận

₫ 25 triệu

08/03/2020