Cho thuê bất động sản tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 397
TOP
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 18 triệu

01/16/2020

Cho thuê nhà mặt tiền Ngô Quyền (GIÁ THỎA THUẬN)

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

120 m2
5
6
₫ 3 triệu

01/10/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 150 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Tây

150 m2
₫ 70 triệu

01/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Đông

70 m2
Nam
2
2
₫ 22 triệu

01/25/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

40 m2
Nam
1
1
₫ 6 triệu

01/23/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

40 m2
Nam
1
1
₫ 6 triệu

01/23/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

100 m2
2
3
₫ 14 triệu

01/23/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

40 m2
Nam
1
1
₫ 6 triệu

01/23/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

20 m2
1
1
₫ 4.5 triệu

01/23/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

₫ 4 triệu

01/23/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

20 m2
Đông
1
1
₫ 4.5 triệu

01/23/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

20 m2
1
1
₫ 4.5 triệu

01/23/2020

Cho thuê Căn hộ 6 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

40 m2
Nam
6
76
₫ 6 triệu

01/23/2020

Cho thuê Căn hộ 6 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

40 m2
Nam
6
7
₫ 6 triệu

01/23/2020

Cho thuê Căn hộ 6 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

40 m2
Nam
6
6
₫ 7.5 triệu

01/23/2020