Cho thuê bất động sản tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 318
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

150 m2
₫ 2 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

150 m2
3
4
₫ 12 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

₫ 20 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

₫ 14 tỷ

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

70 m2
Đông Nam
₫ 21 triệu

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

55 m2
Đông Nam
₫ 16.5 triệu

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

70 m2
Đông Nam
₫ 21 triệu

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

50 m2
₫ 15 triệu

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

55 m2
Nam
0
₫ 17 triệu

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

150 m2
Đông Nam
₫ 4 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà 5 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

80 m2
Đông
5
2
₫ 15 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

₫ 25 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 2

45 m2
₫ 35 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng 50 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

50 m2
₫ 15 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

56 m2
₫ 16 triệu

12/12/2019