Cho thuê bất động sản tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 28
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà Xuân

90 m2
2
2
₫ 10 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung

60 m2
Tây Bắc
1
₫ 4.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà Thọ Tây

56 m2
₫ 17 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà An

104 m2
Tây Nam
3
2
₫ 20 triệu

12/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 57 m2 tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung

57 m2
₫ 14.25 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà Thọ Đông

121 m2
Đông Bắc
5
6
₫ 30 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà Thọ Đông

121 m2
Đông Bắc
5
6
₫ 30 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà Thọ Đông

121 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 30 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà An

85 m2
Tây
2
2
₫ 4 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung

₫ 80 tỷ

12/03/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung

143 m2
₫ 25 triệu

12/03/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung

78 m2
Đông Nam
2
2
₫ 15 triệu

11/30/2019

Cho thuê Căn hộ 14 phòng ngủ tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung

25 m2
14
₫ 2.2 triệu

03/01/2018

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung

380 m2
₫ 17 triệu

04/19/2017

Cho thuê Nhà  tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung

25 m2
₫ 2 triệu

04/05/2017