Cho thuê bất động sản tại Bình Thuận

1 - 10 của 10
Cho thuê đất công nghiệp 100 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Phong Nẫm

100 m2
₫ 4.5 triệu

09/25/2020

Cho thuê mặt bằng  tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Thủy

200 m2
₫ 16 triệu

09/20/2020

Cho thuê đất công nghiệp 100 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Phong Nẫm

100 m2
₫ 4.5 triệu

09/25/2020

Cho thuê đất công nghiệp 125 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Phong Nẫm

125 m2
₫ 4.5 triệu

09/25/2020

Cho thuê đất công nghiệp 125 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Phong Nẫm

125 m2
₫ 5.6 triệu

09/30/2020

Cho thuê đất công nghiệp 125 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Phong Nẫm

125 m2
₫ 45 triệu

09/25/2020

Cho thuê đất công nghiệp 125 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Phong Nẫm

125 m2
₫ 5.6 triệu

09/23/2020

Cho thuê mặt bằng  tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Hài

200 m2
₫ 20 triệu

09/22/2020

Cho thuê đất công nghiệp 5000 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Hàm Kiệm

5000 m2
Đông
₫ 3.75 tỷ

09/21/2020

Cho thuê biệt thự 10 phòng ngủ tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Xuân An

558.99 m2
Đông
10
10

01/09/2016