Cho thuê Mặt bằng tại Kiên Giang

1 - 15 của 3764
Cho thuê Mặt bằng 390 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

390 m2
₫ 40 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

736 m2
₫ 120 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

217.5 m2
₫ 23 triệu

05/27/2020

Cho thuê Đất nền 3000 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

3000 m2
₫ 200 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

126 m2
₫ 25 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

150 m2
₫ 20 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

126 m2
₫ 17 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 30 triệu

05/27/2020

Cho thuê Đất nền 3000 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

3000 m2
₫ 200 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

126 m2
₫ 17 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

126 m2
₫ 25 triệu

05/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

1500 m2
₫ 210 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

217.5 m2
₫ 23 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

₫ 8 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

₫ 15 triệu

05/27/2020