Cho thuê Bất động sản tại Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 3076
Cho thuê Mặt bằng 195 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

195 m2
₫ 100 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 400 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

400 m2
₫ 40 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 0 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 35 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

100 m2
₫ 30 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 261 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

261 m2
₫ 18 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 240 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

240 m2
₫ 35 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 96 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

96 m2
₫ 20 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 180 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

180 m2
₫ 40 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 110 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

110 m2
₫ 30 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 170 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

170 m2
₫ 60 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 120 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

120 m2
₫ 35 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 300 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

300 m2
₫ 35 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 40 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Nguyễn An Ninh

40 m2
₫ 10 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

100 m2
₫ 30 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng 136 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

136 m2
₫ 30 triệu

08/05/2020