Cho thuê bất động sản tại Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 2081
Cần cho thuê gấp xưởng khuôn viên 7000m2 ở Mỹ Xuân, Phú Mỹ.

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Mỹ Xuân

4000 m2
₫ 145 triệu

09/14/2020

Cho thuê mb mặt tiền Trương Công Định

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

94 m2
₫ 20 triệu

08/31/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

₫ 6 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 6 tỷ

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 7 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

₫ 6 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 10 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 10 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 6 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 6 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 7 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 6 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

113 m2
₫ 15 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

107 m2
₫ 16 triệu

09/24/2020