Chính sách bảo mật thông tin

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web Muabannhadat.vn. Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, xin vui lòng đọc Chính Sách này để hiểu cách chúng tôi thực hiện bảo mật quyền riêng tư và thông tin trực tuyến và những lựa chọn của bạn đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn tại trang web này.

Bằng cách trở thành Thành Viên (thuật ngữ này được định nghĩa trong Quy Chế Hoạt Động Của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử (“Quy Chế”)) và gửi thông tin cho chúng tôi, hoặc đề nghị/đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn đồng ý và chấp nhận để Công Ty TNHH Ringier Việt Nam Classifieds và các công ty liên quan của Công Ty TNHH Ringier Việt Nam Classifieds (gọi chung là "Ringier VN Classifieds", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") thu thập, sử dụng, xử lý, chuyển giao, tiết lộ và chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (thuật ngữ này được định nghĩa dưới đây) giữa chúng tôi và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho các bên thứ ba có liên quan theo cách thức quy định tại Chính Sách này.

Chính Sách này bổ sung nhưng không loại trừ hoặc thay thế bất kỳ sự đồng ý nào trước đây của bạn đã gửi cho chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, và sự đồng ý của bạn với Chính Sách này sẽ bổ sung cho bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có theo pháp luật để thu thập, sử dụng, xử lý, chuyển giao hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Dữ Liệu Cá Nhân

Trong Chính Sách này, "Dữ Liệu Cá Nhân" đề cập đến bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nhận diện cá nhân nào, dù đúng hay không, về bạn mà bạn có thể được nhận diện (a) từ dữ liệu đó, hoặc (b) từ dữ liệu đó và/hoặc các thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có thể có quyền truy cập, bao gồm cả dữ liệu trong hồ sơ của chúng tôi có thể được cập nhật tùy từng thời điểm.

Ví dụ về Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm (tùy thuộc vào tính chất tương tác của bạn với chúng tôi) tên, địa chỉ email, (các) số điện thoại của bạn, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và địa chỉ của bạn và các thông tin khác liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.

Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân theo các cách sau:

 1. khi bạn trở thành một Thành Viên hoặc sử dụng trang web của chúng tôi;
 2. khi bạn yêu cầu chúng tôi liên lạc với bạn; và
 3. khi bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.

Bạn cần bảo đảm rằng tất cả Dữ Liệu Cá Nhân gửi cho chúng tôi là đúng, đầy đủ, chính xác và trung thực

Sử Dụng, Xử Lý, Chuyển Giao và Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Bằng cách đăng ký trở thành Thành Viên hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân và các thông tin của bạn được cung cấp theo các điều khoản Quy Chế của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin do bạn cung cấp để:

 • Cung cấp dịch vụ cho bạn;
 • Gửi thông báo cho bạn về tin bài bất động sản đăng trên trang web của chúng tôi;
 • Giám sát và ngăn chặn các hoạt động trái phép trên trang web của chúng tôi và việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn; và
 • Liên hệ với bạn khi cần thiết liên quan đến tài khoản của bạn hoặc để giải quyết khiếu nại.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu hợp pháp (được xác định theo toàn quyền quyết định của chúng tôi) từ các cơ quan tư pháp và chính phủ bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan cảnh sát điều tra. Dữ Liệu Cá Nhân và các thông tin khác cũng có thể được sử dụng hoặc tiết lộ cho các bên thứ ba liên quan đến các hoạt động phát hiện và ngăn chặn gian lận hoặc khi chúng tôi tin rằng cần thực hiện việc điều tra, ngăn chặn hoặc cần có những hành động đối với các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn thể chất của bất kỳ người nào, các vi phạm đối với Quy Chế, để bảo vệ quyền của chúng tôi và quyền của người khác, và theo các quy định khác của pháp luật và được chúng tôi thông báo đến bạn. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật và theo Quy Chế, khi Người Mua (thuật ngữ này được định nghĩa trong Quy Chế) phát sinh mâu thuẫn với Người Bán (thuật ngữ này được định nghĩa trong Quy Chế), chúng tôi sẽ cung cấp cho Người Mua thông tin liên hệ cần thiết được chúng tôi thu thập về Người Bán có liên quan và bằng việc sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn và bạn đồng ý rõ ràng đối với việc tiết lộ đó của chúng tôi.

Trong trường hợp bán tài sản hoặc thay đổi quyền sở hữu, các thông tin này có thể được chuyển giao cho người kế nhiệm, người được chuyển nhượng hoặc bất kỳ người hoặc tổ chức nào có được quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh hoặc trang web của chúng tôi thông qua bất kỳ cách thức nào. Trong trường hợp bán tài sản hoặc thay đổi quyền sở hữu, việc chuyển giao Dữ liệu cá nhân sẽ được chúng tôi thông báo đến ban.

Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ để xác nhận thông tin chi tiết của bạn nhằm mục đích quản lý Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử và để liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến các tin bài đăng và giao dịch trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

Bạn có quyền gửi khiếu nại cho chúng tôi về việc tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba (trong trường hợp thông tin đó đã được tiết lộ trái với quy định tại Chính Sách này hoặc pháp luật Việt Nam) tại:

Công ty TNHH Ringier Việt Nam Classifieds
Ban Quản Lý Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Muabannhadat.vn
Địa chỉ: Tầng 4, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minhbr
Email: cskh@muabannhadat.vn

Khi tiếp nhận những khiếu nại này, chúng tôi sẽ điều tra và thông báo lại với bạn về lý do xảy ra việc tiết lộ thông tin cá nhân (nếu có) và hướng dẫn bạn khôi phục việc bảo mật cho thông tin. Thời gian xử lý khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của bạn thông thường sẽ là bảy ngày.

Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa việc tiết lộ thông tin trái phép, chúng tôi không thể đảm bảo với bạn rằng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập được sẽ không bao giờ được tiết lộ bằng cách thức không phù hợp với Chính Sách này.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách thức không liên quan đến những cách thức được quy định ở trên mà không cho bạn cơ hội được lựa chọn không sử dụng những cách thức không liên quan này.

Cam Kết Bảo Mật của Chúng Tôi

Chúng tôi đã thiết lập các quy trình thích hợp để bảo vệ và giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép, duy trì bảo mật dữ liệu, và sử dụng đúng đắn các thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Chúng tôi cam kết:

 1. tùy thuộc vào các điều khoản của Chính Sách này, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật nghiêm ngặt theo Chính Sách này;
 2. không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào thông tin cá nhân của bạn mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi được phép theo quy định của Chính Sách này;
 3. bảo mật tuyệt đối tất cả các thông tin trực tuyến của bạn, trừ trường hợp được quy định khác đi trong Chính Sách này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của bạn hoặc trang web của chúng tôi bị tấn công (bị hack) hoặc xâm phạm dẫn đến tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn về sự xâm phạm đó.

Địa Chỉ của Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân

Công Ty TNHH Ringier Việt Nam Classifieds
Trụ sở chính: Tầng 4, Số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: cskh@muabannhadat.vn

Những người và tổ chức được quyền tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

 • Đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Công ty TNHH Ringier Việt Nam Classifieds (Trụ sở chính: Tầng 4, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM - Email: info@muabannhadat.vn)
 • Cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp tác, điều tra.
 • Các bên liên quan khi phát sinh tranh chấp và có lý do chính đáng để yêu cầu thông tin.

Thời Hạn Lưu Trữ Thông Tin

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu hủy bỏ hoặc khi bạn đăng nhập và xóa thông tin cá nhân của bạn trên trang web. Bạn được tự do cập nhật và xóa thông tin tài khoản của bạn. Bạn có thể tự kiểm tra, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn hoặc bằng cách yêu cầu chúng tôi thực hiện việc đó.

Cách Liên Hệ với Chúng Tôi – Hủy bỏ Sự Đồng Ý, Quyền Truy Cập và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

Nếu bạn:

 1. có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và/hoặc Chính Sách này;
 2. muốn hủy bỏ sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn như được quy định trong Chính Sách này; hoặc
 3. muốn có quyền truy cập và chỉnh sửa hồ sơ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Công Ty TNHH Ringier Việt Nam Classifieds
Trụ sở chính: Tầng 4, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Email:cskh@muabannhadat.vn

Nếu bạn hủy bỏ sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc tất cả việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, thì tùy thuộc vào tính chất yêu cầu của bạn mà chúng tôi có thể sẽ không tiếp tục cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn và có thể hủy tư cách thành viên của bạn đối với trang web của chúng tôi.

Hiệu Lực Riêng Lẻ

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Chính Sách bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác của Chính Sách mà các điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực thực thi.

Cập Nhật Chính Sách

Theo toàn quyền quyết định của mình, chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi, sửa đổi, bổ sung, hoặc loại bỏ các phần của Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào, phù hợp với sự phát triển trong tương lai, các xu hướng của ngành và/hoặc bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu pháp lý hoặc luật định. Bạn nên định kỳ kiểm tra trang web www.muabannhadat.vn của chúng tôi để biết về các cập nhật/thay đổi của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các cập nhật/thay đổi Chính sách này đã được đăng tải nghĩa là bạn chấp nhận các cập nhật/thay đổi đó.