ringier home icon

Xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không?

Xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép?

Theo pháp luật hiện hành, công trình nhà ở cấp 4 có được miễn xin giấy phép xây dựng không? Cụ thể, trường hợp nào thì được miễn xin giấy phép, trường hợp nào không?

Xây nhà cấp 4 có cần xin giấy phép không?

Câu hỏi của bạn đọc có nội dung: “Xin cho tôi hỏi, xây nhà cấp 4 ở quê có cần phải xin giấy phép hay không? Hiện nhà tôi đã hoàn thiện xong phần móng nhưng không thấy chính quyền có ý kiến, nhưng tôi lo lắng nếu có gì trở ngại sau này thì việc giải quyết sẽ phức tạp hơn. Xin cảm ơn”, Trần Hồng.

Luật sư Nguyễn Văn Thịnh, Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội, trả lời bạn về vấn đề giấy phép xây nhà cấp 4 ở thôn quê như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 89 luật xây dựng năm 2014 quy định về các công trình được miễn giấy phép xây dựng bao gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

xay nha cap 4 co can xin giay phep khong

Ngoài ra, chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo nội dung quy định rõ tại các điểm b, d, đ và i của Khoản này phải có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng, đính kèm hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng trực thuộc địa phương để theo dõi và lưu hồ sơ.

Song song đó, tại Điều 41 Luật Xây dựng cũng có nội dung quy định liên quan đến vấn đề giấy phép cho công trình xây nhà cấp 4: Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch xây dựng xã và điểm dân cư nông thôn.

Vậy, căn cứ theo quy định Luật Xây dựng 2014 nêu trên, nếu UBND xã nơi thôn quê của bạn chưa thực hiện công bố quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, và thôn quê của bạn không thuộc diện khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, thì việc xây nhà cấp 4 của bạn không cần phải xin giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền.

MuaBanNhaDat theo TBKD

Theo
Lan Chi Nguyễn Ngọc
Notification Bell