ringier home icon

Có được tiếp tục sử dụng đất đã hết hạn trong Sổ đỏ hay không?

Có được sử dụng tiếp đất đã hết hạn trong Sổ đỏ?

Trong Sổ đỏ gia đình tôi có ghi nội dung sau: diện tích đất ở là 120m2, thời hạn sử dụng lâu dài; diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 137m2, thời hạn sử dụng đến tháng 06/2014. Tính đến nay, gia đình tôi đã hết thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm. Xin hỏi luật sư tôi cần làm gì để được sử dụng diện tích đất này tiếp?

Lời khuyên của luật sư về việc hết thời hạn sử dụng đất

Khoản 3 Điều 210, Luật Đất đai 2013 nêu rõ: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này.”

Theo đó: “Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013”.

Cụ thể, khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai có nêu rõ: “Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này”.

Dựa trên các quy định pháp luật đã nêu, 137m2 đất trồng cây hàng năm khác của anh/chị đã hết thời hạn sử dụng đất và được gia hạn thêm 50 năm. Ngày hết thời hạn giao đất ghi nhận trong Sổ đỏ sẽ làm mốc, như vậy diện tích đất này sẽ được gia hạn thêm 50 năm nữa tính từ tháng 06/2014.

Việc hết thời hạn sử dụng đất làm nhiều người hoang mang khi chưa nắm rõ luật

Thủ tục gia hạn

Về nguyên tắc, hãy tham khảo khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 trong “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”. Theo đó, đối với hộ gia đình/ cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và dùng đất nông nghiệp Nhà nước giao, công nhận hay nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất sẽ được sử dụng tiếp tục theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 nêu trên.

Như vậy, gia đình anh/chị trong trường hợp này có thể sử dụng 137m2 đất trên mà không cần phải thực hiện bất kì thủ tục gia hạn nào. Trong trường hợp anh/chị có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Sổ đỏ thì thực hiện theo trình tự sau:

1. Hồ sơ xác nhận lại thời hạn sử dụng đất:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/05/2014 Quy định về hồ sơ địa chính.
  • Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp.
  • Bản sao chứng thực của Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác khi được yêu cầu.

2. Trình tự, thủ tục:

  • Nộp hồ sơ trên đến UBND cấp xã nơi có đất.
  • UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ. Sau đó, UBND xác nhận hồ sơ, xem xét đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền hay chưa. Nếu chưa thì chuyển tiếp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
  • Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành kiểm tra hồ sơ và xác nhận thời hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận. Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai sau đó sẽ được chỉnh lý, cập nhật. Sau cùng, Giấy chứng nhận (đã cập nhật) sẽ được trao lại cho người sử dụng đất.

3. Thời hạn thực hiện thủ tục:

Không quá 10 ngày (điểm g Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

4. Về phí, lệ phí:

Mức lệ phí địa chính được thu sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Các hộ gia đình, cá nhân sẽ được miễn toàn bộ lệ phí (theo b.3 Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Theo
Lan Chi Nguyễn Ngọc
Notification Bell