ringier home icon

Thủ tục chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang thổ cư

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư

Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư cần phải được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Tuy nhiên điều kiện để có thể chuyển đổi đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm thành đất thổ cư là gì?

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư

Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Theo quy định của luật Nhà đất Việt Nam, đất đai sẽ được phân chia sử dụng theo đúng mục đích của nó. Vì thế, đất nông nghiệp chỉ dùng để trồng trọt, không được phép thể dùng để ở. Tuy nhiên nếu chủ sở hữu muốn xây dựng công trình nhà ở, phục vụ mục đích sống cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất. Nếu chủ sở hữu không tuân thủ quy định sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

Để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người sở hữu phải đến các cơ quan có thẩm quyền, UBND quận/huyện nơi có đất, để hỏi rõ khu đất bạn muốn chuyển đổi có nằm trong diện quy hoạch, thu hồi, giải tỏa,… hay không. Từ đó, bạn mới tiến hành nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Các thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết gồm có: 

  • Đơn đăng ký thay đổi mục đích sử dụng đất (đăng ký biến động về đất đai và các tài sản gắn liền với đất). Đơn đăng ký là Mẫu 09/ĐK được quy định theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT do Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành.
  • Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất. Bao gồm sổ đỏ, sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện nơi có đất

Bước 3: Cơ quan Nhà nước tiếp nhận và xử lý yêu cầu

Trong trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, phải báo và hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, cơ quan Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ:

Tiến hành thẩm tra hồ sơ.

Thực hiện xác minh thực địa tại nơi có đất yêu cầu chuyển đổi. Thẩm định yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất có hợp lý không.

Thông báo và hướng dẫn người có yêu cầu chuyển đổi thực hiện nộp các nghĩa vụ tài chính.

Trình các thông tin lên UBND quận/huyện để cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Cập nhật các thông tin về đất đai, địa chính theo thay đổi mới.

Bước 4: Trả kết quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất: 

Trong vòng không quá 15 ngày làm việc, phòng Tài nguyên và Môi Trường sẽ trả kết quả cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng theo yêu cầu của người nộp.

Các loại phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư: 

Căn cứ vào Nghị định Chính Phủ ban hành năm 2014 số 45/2014/NĐ-CP có quy định cụ thể về tiền phí chuyển đổi như sau: 

Tiền sử dụng đất cần nộp khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất = Tiền sử dụng đất áp dụng với đất ở – tiền sử dụng đất áp dụng với đất nông nghiệp

Nếu khu đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ và không phải nộp lệ phí trước bạ, khi chuyển đổi mục đích sử dụng sang diện phải nộp lệ phí thì phải nộp khoản phí này.

Lệ phí trước bạ được tính theo giá đất do địa phương quy định tại thời điểm tính:

Lệ phí trước bạ = giá 1m2 đất theo Bảng giá đất (đồng/m2)  x Diện tích đất phải chịu lệ phí (m2) x Mức tỷ lệ thu lệ phí trước bạ (%)

Theo
Lan Chi Nguyễn Ngọc
Notification Bell