ringier home icon

Tư vấn: Con định cư nước ngoài có được nhận đất bố mẹ tặng?

Nhận đất bố mẹ tặng nếu đã định cư nước ngoài như thế nào?

Trường hợp con cái sinh sống ở nước ngoài, và đã có quốc tịch nước đó, thì có được đứng tên Giấy chứng nhận đối với nhà đất ở Việt Nam mà bố mẹ tặng không? Pháp luật Việt Nam có quy định như thế nào về trường hợp này?

Tư vấn: Con định cư nước ngoài có được nhận đất bố mẹ tặng?

Cùng tham khảo câu hỏi của bạn đọc gửi đến TBKD với nội dung:

Bố mẹ tôi muốn tặng đất ở cho chị gái tôi, nhưng chị tôi đang định cư nước ngoài, đã kết hôn với Việt kiều và có quốc tịch ở nước đó. Vậy chị tôi có được nhận đất mà bố mẹ tôi tặng không? Nếu được, chị tôi có được đứng tên một mình mảnh đất đó không? Khi đó có cần cam kết gì giữa hai vợ chồng anh chị không? 

Trả lời của Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An:

Về vấn đề nhận nhà đất được tặng, cho đối với đối tượng công dân Việt Nam định cư nước ngoài, tại Điều 8 Luật Nhà ở 2014 có nội dung quy định điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở như sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

a) Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật
b) Đối với người Việt Nam định cư nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật

Theo nội dung trên, trường hợp của chị bạn thuộc vào trường hợp tại Điểm b Điều 8 Luật Nhà ở 2014. Nếu chị bạn là người Việt Nam đang định cư nước ngoài và được phép nhập cảnh vào Việt Nam, thì chị bạn có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo các hình thức: Mua nhà của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, mua nhà ở của hộ gia đình hay cá nhân, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Đồng thời, tại nội dung quy định của khoản 1 Điều 186 Luật Đất đai 2013 về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, có nêu rõ:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Theo đó, nếu chị bạn đáp ứng đầy đủ quy định tại nội dung của Luật Nhà ở về điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam, thì tức chị bạn có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 169 Luật đất đai năm 2013 có nêu rõ trường hợp người gốc Việt Nam nhưng đang định cư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước cho thuê đất

Đối chiếu với nội dung quy định trên, trường hợp của chị bạn là người được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc nhận quyền sử dụng đất chỉ được thông qua các hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế hoặc nhận tặng, cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất. Nếu chị của bạn chỉ nhận quyền sử dụng nhà đất từ bố mẹ, mà không gắn liền với việc sở hữu nhà ở, thì không được nhận quyền sử dụng nhà đất theo quy định pháp luật.

Còn về việc phân chia tài sản thời kỳ hôn nhân trong trường hợp của chị bạn, nếu bố mẹ của bạn nêu rõ trên văn bản là tặng riêng cho chị bạn, thì quyền sở hữu nhà và sử dụng đất là tài sản riêng của chị bạn.

Theo
Lan Chi Nguyễn Ngọc
Notification Bell