Gửi bài chia sẻ

Những câu hỏi sau sẽ giúp bạn nhớ về quá trình mua nhà:

· Bạn mua nhà phố hay nhà chung cư?

· Bạn tìm thấy ngôi nhà của mình qua kênh tìm kiếm nào?

· Bạn gặp khó khăn gì trong quá trình mua nhà?

· Bạn vượt qua những khó khăn đó như thế nào?

· Ngôi nhà có ý nghĩa gì với bạn?

Đăng ảnh ngôi nhà để bài viết thêm thu hút
(không bắt buộc)

TẠO BÀI CHIA SẺ MỚI