Bị đuổi khi đi mua nhà

Ôi, nhắc cái lần đầu đi tìm nhà để gọi là “An cư lập nghiệp” đúng là một kỷ niệm khó quên. Cưới xong nửa năm hai đứa cắm đầu tìm nhiều thông tin bán nhà trên mạng, tìm được một căn nhà ở Quận Bình Thạnh vừa ý, thấy giá cũng không chát lắm.

Alo trước cho người đăng rồi hẹn tới nơi xem nhà. Vừa tới nơi chưa kịp mừng hay xem nhà gì, bà vợ vác nguyên cái cây ra đứng chễm chệ trước cửa nói: “Nhà này không mua bán gì hết. Cô cậu muốn yên thì đi chỗ khác”, làm hai đứa xám mặt quay xe đi một nước. Hỏi ra thì mình mới ông chồng rượu chè, cờ bạc nên bê tha và muốn bán nhà, còn bà vợ thì kiên quyết là không.

Đúng là lần đầu đi tìm nhà mà nhớ mãi.

Hà Minh Duy -

74/1 Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, HCM