Qui hoạch các phường trên địa bàn quận Phú Nhuận

(Thứ Tư, 13/02/2008 | 14:23)
Qui mô khu vực qui hoạch khoảng 70,92ha (không tính khu vực Rạch Miễu). Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cơ bản: dân số dự kiến 38.000 người với mật độ bình quân trên đất dân dụng là 573 người/ha. Mật độ xây dựng chung tối đa 50%, tầng cao xây dựng thấp nhất hai tầng, cao nhất 14 tầng (45m). Cơ cấu sử dụng đất: đất dân dụng 66,32ha, đất ở 51,29ha, đất công trình công cộng 2,51ha, đất công viên cây xanh 0,82ha, đất giao thông 12,06ha, đất ngoài dân dụng 4,6ha, đất
Qui hoạch các phường trên địa bàn quận Phú Nhuận
Qui hoạch các phường trên địa bàn quận Phú Nhuận

Qui mô khu vực qui hoạch khoảng 70,92ha (không tính khu vực Rạch Miễu). Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cơ bản: dân số dự kiến 38.000 người với mật độ bình quân trên đất dân dụng là 573 người/ha.

Mật độ xây dựng chung tối đa 50%, tầng cao xây dựng thấp nhất hai tầng, cao nhất 14 tầng (45m). Cơ cấu sử dụng đất: đất dân dụng 66,32ha, đất ở 51,29ha, đất công trình công cộng 2,51ha, đất công viên cây xanh 0,82ha, đất giao thông 12,06ha, đất ngoài dân dụng 4,6ha, đất an ninh quốc phòng 0,76ha, đất tôn giáo 2,15ha.

Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cụ thể của các khu chức năng: đất dân dụng 16,58m2/người, chỉ tiêu đất ở 12,82m2/người, đất công trình công cộng 0,54m2/người, đất cây xanh 0,21m2/người, đất giao thông 3,01m2/người.

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: sẽ cải tạo và chỉnh trang các khu ở hiện hữu. Xây dựng khu dân mới cư tại vị trí của Xí nghiệp thảm len Quyết Tiến hiện hữu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dân cư và tổ chức tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa (nếu có).

Về giao thông trong khu vực, dự kiến sẽ có tuyến đường dự phóng nối từ giao lộ Phan Đình Phùng - Nguyễn Trọng Tuyển đến Phan Đăng Lưu đã được UBND TP.HCM phê duyệt trong nhiệm vụ điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng đô thị quận Phú Nhuận.

Về thiết kế đô thị, trục đường Phan Đăng Lưu - Phan Đình Phùng sẽ sớm có nghiên cứu thiết kế đô thị vì đây là trục giao thông chính trong khu vực liên phường 1, 2, 7 và đồng thời là trục giao thông xuyên qua các quận lân cận, mật độ giao thông tại đây rất cao, thường bị ách tắc giao thông. Sẽ phải phát triển thêm cây xanh vì diện tích cây xanh còn rất thấp.

Phường 8, 15, 17: Tầng cao tối đa 18 tầng

Tổng diện tích khu qui hoạch là 68,08ha. Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cơ bản: Dân số dự kiến 35.000 người với mật độ bình quân trên đất dân dụng là 535 người/ha. Mật độ xây dựng chung tối đa 50%.

Tầng cao xây dựng thấp nhất hai tầng, cao nhất 18 tầng (60m). Cơ cấu sử dụng đất: đất dân dụng 65,58ha (gồm đất ở 40,45ha, đất công trình công cộng 4,81ha, đất công viên cây xanh 0,45ha, đất giao thông 15,46ha), đất ngoài dân dụng 2,5ha (trong đó đất an ninh quốc phòng 0,71ha, đất kênh rạch 1,11ha, đất tôn giáo 0,68ha).

Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cụ thể của các khu chức năng: chỉ tiêu đất dân dụng 18,74m2/người (trong đó đất ở 11,56m2/người, đất công trình công cộng 1,37m2/người, đất cây xanh 0,13m2/người, đất giao thông 4,42m2/người).

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, sẽ cải tạo và chỉnh trang các khu ở hiện hữu. Xây dựng mới khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại tại đường Cao Thắng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dân cư và tổ chức tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị giải tỏa.

Dành quĩ đất để phát triển công trình công cộng từ việc di dời các xí nghiệp. Bố trí cây xanh, vườn hoa cho khu dân cư dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, xen cài trong các khu nhà dự kiến xây dựng mới.

Về thiết kế đô thị, trục đường Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Phùng sẽ nghiên cứu thiết kế đô thị như trục đường Nguyễn Văn Trỗi vì đây là trục giao thông chính trong khu vực liên phường 8, 15, 17 của khu vực.

Tuyến đường sắt đi từ ga Hòa Hưng xuyên qua quận Phú Nhuận theo qui hoạch tổng thể là tuyến đường sắt trên cao như vậy sẽ phải lưu ý nghiên cứu và tổ chức các nút giao thông trong khu vực đường sắt đi qua.

Phường 3, 4, 5: Tầng cao tối đa 14 tầng

Khu vực liên phường 3, 4, 5 có qui mô qui hoạch khoảng 76,89ha. Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cơ bản: dân số dự kiến 42.000 người với mật độ bình quân trên phần đất dân dụng 560 người/ha, mật độ xây dựng chung tối đa là 50%, tầng cao xây dựng thấp nhất hai tầng, cao nhất 14 tầng (45m).

Cơ cấu sử dụng đất: đất dân dụng 75,05ha (gồm đất ở 54,58ha, đất công trình công cộng 3,2ha, đất công viên cây xanh 0,12 - 4,2ha, đất giao thông 8,4 -16,8ha), đất ngoài dân dụng 1,84ha (trong đó, đất hạ tầng kỹ thuật 0,31ha, đất tôn giáo 1,53ha).

Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cụ thể của các khu chức năng: đất dân dụng 18m2/người (đất ở 13,7m2/người, đất công trình công cộng 0,4m2/người, đất cây xanh 0,03m2/người, đất giao thông 2,95m2/người).

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, sẽ cải tạo và chỉnh trang các khu ở hiện hữu và thực hiện dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang khu dân cư phường 5. Trục đường Nguyễn Kiệm - Phan Đình Phùng, đường Phan Đăng Lưu cũng cần sớm nghiên cứu thiết kế đô thị vì đây là trục giao thông chính trong khu vực.

Phường 9: Xây dựng mới nhiều khu ở

Khu vực phường 9 có qui mô qui hoạch khoảng 139,99ha. Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cơ bản: dân số dự kiến 25.000 người với mật độ bình quân trên đất dân dụng 422người/ha, mật độ xây dựng chung tối đa 40%, tầng cao xây dựng thấp nhất hai tầng, cao nhất 18 tầng (60m).

Cơ cấu sử dụng đất: đất dân dụng 59,3ha (đất ở 25,2ha, đất công trình công cộng 12,51ha, đất công viên cây xanh 6,48ha, đất giao thông 19,17ha), đất ngoài dân dụng 67,1ha gồm đất an ninh quốc phòng 65,14ha, đất hạ tầng kỹ thuật 0,23ha, đất tôn giáo 1,73ha, đất dự án công viên Gia định 13,59ha.

Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cụ thể của các khu chức năng: chỉ tiêu đất dân dụng 25,36m2/người (đất ở 10m2/người, đất công trình công cộng 5m2/người, đất cây xanh 2,59m2/người, đất giao thông 7,67m2/người).

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan sẽ cải tạo và chỉnh trang các khu ở hiện hữu. Xây dựng mới khu nhà ở tại Xí nghiệp Cao Minh, Xí nghiệp 30 - 4 và khu nhà lụp xụp giữa đường Hồ Văn Huê và đường Chiến Thắng. Trục đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Kiệm sẽ nghiên cứu thiết kế đô thị.

Phường 10, 11, 12, 13, 14: Chỉnh trang, mở rộng nhiều tuyến đường

Khu vực liên phường 10, 11, 12, 13, 14 có tổng diện tích khoảng 101,21ha. Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cơ bản: dân số dự kiến 50.000 người với mật độ bình quân trên đất dân dụng 512người/ha. Mật độ xây dựng chung tối đa 50%.

Tầng cao xây dựng thấp nhất hai tầng, cao nhất 14 tầng (45m). Cơ cấu sử dụng đất: Đất dân dụng 97,93ha (đất ở 65,74ha, đất công trình công cộng 8,73ha, đất công viên cây xanh 0,7ha, đất giao thông 17,96ha). Đất ngoài dân dụng 3,28ha gồm đất an ninh quốc phòng 0,7ha, đất tôn giáo 1,6ha, đất kênh rạch 0,98ha.

Các chỉ tiêu qui hoạch - kiến trúc cụ thể của các khu chức năng: chỉ tiêu đất dân dụng 19,58m2/người (đất ở 13,15m2/người, đất công trình công cộng 1,75m2/người, đất cây xanh 0,14m2/người, đất giao thông 3,6m2/người).

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: cải tạo và chỉnh trang các khu ở hiện hữu. Dành đất để phát triển công trình công cộng từ việc di dời Công ty TNHH chế biến rau quả, Công ty sơn mài Lam Sơn, Xí nghiệp sơn chất dẻo.

Phát triển thương mại dịch vụ trên các trục đường Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu, Huỳnh Văn Bánh. Về thiết kế đô thị: đã có thiết kế trên đường Nguyễn Văn Trỗi nhưng chưa được UBND TP.HCM phê duyệt. Ngoài ra đây cũng là trục giao thông xuyên qua các quận lân cận, mật độ giao thông tại đây rất cao, thường bị ách tắc giao thông, do đó sẽ phải chỉnh trang các tuyến đường khác trong khu vực như đường Huỳnh Văn Bánh, Trần Hữu Trang, Trần Cao Vân, tuyến ven kênh Nhiêu Lộc… để phân bố giao thông qua.

Các tuyến đường khác xuyên qua khu vực như Mai Văn Ngọc, Trần Huy Liệu, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Đình Chính, Đặng Văn Ngữ... sẽ chỉnh trang mở rộng từng bước theo qui hoạch lộ giới đã được duyệt.

Bài viết bạn quan tâm


Đất Củ Chi lại sôi sùng sục theo loạt giao dịch Đất Củ Chi lại sôi sùng sục theo loạt giao dịch
Thời điểm trước và sau Tết, đất ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi bỗng tăng vọt, nhà đầu tư đổ về xã này để mua đất như đi hội. Giá đất bị đẩy lên 200% so với giá trị ban đầu. Các cò đất đều khẳng định mua đất Củ Chi chỉ có lời!
Nhà đất Biên Hòa hứa hẹn khởi sắc sau khi hạ tầng được rót 36.000 tỷ Nhà đất Biên Hòa hứa hẹn khởi sắc sau khi hạ tầng được rót 36.000 tỷ
Năm 2018, 8 dự án lớn với tổng mức đầu tư 36.000 tỷ sẽ đồng loạt được triển khai tại Biên Hòa. Các dự án này được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo của Tp. Biên Hòa khi hoàn thành. Thông tin này làm giá đất trung tâm Biên Hòa sau Tết tăng mạnh chưa từng có.
TPHCM sẽ xây mới chung cư 23 Lý Tự Trọng, Quận 1 TPHCM sẽ xây mới chung cư 23 Lý Tự Trọng, Quận 1
UBND Quận 1 vừa kiến nghị UBND TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM công bố công khai và có ý kiến phản hồi kế hoạch xây mới chung cư 23 Lý Tự Trọng tại phường Bến Nghé.

THEO PHONG THỦYBĐS-TP.Hồ Chí Minh

Nhận bản tin mới nhất

Về MuaBanNhaDat | Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Quy chế Sàn GDTMĐT | Tuyên bố từ chối bảo đảm | Liên hệ | Tuyển dụng | Sitemap

MuaBanNhaDat © 2007 - 2015. Ghi rõ nguồn "MuaBanNhaDat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Số giấy phép kinh doanh: 0308967985, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Ngày cấp: 10/6/2009
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Copac, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Technology powered by   - Copyright ©2016 by Ringier Vietnam