Ông Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch nước

(Thứ Ba, 24/07/2007 | 00:00)
9h sáng nay, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, ông Nguyễn Minh Triết đặt tay lên ngực cảm ơn các đại biểu, trong tiếng vỗ tay vang hội trường Ba Đình. Với gần 99% phiếu ủng hộ, ông Triết đã trở thành người đứng đầu nhà nước.
Ông Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch nước
Ông Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch nước

ong nguyen minh triet tai dac cu chu tich nuoc
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Ảnh: P.V.

9h sáng nay, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, ông Nguyễn Minh Triết đặt tay lên ngực cảm ơn các đại biểu, trong tiếng vỗ tay vang hội trường Ba Đình. Với gần 99% phiếu ủng hộ, ông Triết đã trở thành người đứng đầu nhà nước.
> Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Chủ tịch QH

"Tôi thực sự xúc động, chân thành cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu tôi tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước. Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Quốc hội và nhân dân trao cho", Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bắt đầu bài phát biểu nhậm chức.

Người đứng đầu nhà nước đã đặt ra 4 nhiệm vụ mà ông sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới là: xây dựng nhà nước pháp quyền; phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; cải cách tư pháp, chống tham nhũng.

Chủ tịch nước khẳng định: "Cải cách tư pháp phải nhằm xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, kiên quyết không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai đối với người dân. Cải cách tư pháp cùng với cải cách hành chính phải tích cực góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí".

Ông Nguyễn Minh Triết sinh ngày 8/10/1942, quê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ông là cử nhân Toán, đại biểu Quốc hội khóa 9, 11 và 12. Tại đại hội Đảng lần thứ 10, ông Triết tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Tháng 6/2006, tại phiên họp Quốc hội khóa 11 giữa nhiệm kỳ, đại biểu Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch nước. Trả lời báo chí sau khi trúng cử, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ: “sẽ vui với cái vui của mọi người, chia sẻ với nỗi đau của người dân và sẽ làm hết sức mình để sớm vơi đi những nỗi đau đó”. Ông khẳng định sẽ hoàn thành trọng trách của mình, cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đồng tâm hiệp sức làm rạng rỡ dân tộc Việt Nam.

Một năm đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã ghi nhiều dấu ấn trong công tác đối ngoại, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị APEC. Chuyến thăm Mỹ vừa qua của Chủ tịch nước được dư luận quốc tế đánh giá là đã làm “thay đổi lớn trong quan hệ Việt - Mỹ”.

John McAuliff, Giám đốc điều hành Quỹ hòa giải và phát triển (FRD - Mỹ), một người theo dõi tình hình Việt Nam suốt nhiều thập niên qua, đã đánh giá, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là người có sức hấp dẫn cá nhân. "Ông biết cân bằng giữa những thực tế khó khăn của Việt Nam và những tiềm năng mà Việt Nam đang có".

Việt Anh - Như Trang

Ông Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch nước

ong nguyen minh triet tai dac cu chu tich nuoc
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Ảnh: P.V.

9h sáng nay, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, ông Nguyễn Minh Triết đặt tay lên ngực cảm ơn các đại biểu, trong tiếng vỗ tay vang hội trường Ba Đình. Với gần 99% phiếu ủng hộ, ông Triết đã trở thành người đứng đầu nhà nước.
> Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Chủ tịch QH

"Tôi thực sự xúc động, chân thành cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu tôi tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước. Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Quốc hội và nhân dân trao cho", Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bắt đầu bài phát biểu nhậm chức.

Người đứng đầu nhà nước đã đặt ra 4 nhiệm vụ mà ông sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới là: xây dựng nhà nước pháp quyền; phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; cải cách tư pháp, chống tham nhũng.

Chủ tịch nước khẳng định: "Cải cách tư pháp phải nhằm xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, kiên quyết không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai đối với người dân. Cải cách tư pháp cùng với cải cách hành chính phải tích cực góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí".

Ông Nguyễn Minh Triết sinh ngày 8/10/1942, quê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ông là cử nhân Toán, đại biểu Quốc hội khóa 9, 11 và 12. Tại đại hội Đảng lần thứ 10, ông Triết tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Tháng 6/2006, tại phiên họp Quốc hội khóa 11 giữa nhiệm kỳ, đại biểu Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch nước. Trả lời báo chí sau khi trúng cử, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ: “sẽ vui với cái vui của mọi người, chia sẻ với nỗi đau của người dân và sẽ làm hết sức mình để sớm vơi đi những nỗi đau đó”. Ông khẳng định sẽ hoàn thành trọng trách của mình, cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đồng tâm hiệp sức làm rạng rỡ dân tộc Việt Nam.

Một năm đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã ghi nhiều dấu ấn trong công tác đối ngoại, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị APEC. Chuyến thăm Mỹ vừa qua của Chủ tịch nước được dư luận quốc tế đánh giá là đã làm “thay đổi lớn trong quan hệ Việt - Mỹ”.

John McAuliff, Giám đốc điều hành Quỹ hòa giải và phát triển (FRD - Mỹ), một người theo dõi tình hình Việt Nam suốt nhiều thập niên qua, đã đánh giá, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là người có sức hấp dẫn cá nhân. "Ông biết cân bằng giữa những thực tế khó khăn của Việt Nam và những tiềm năng mà Việt Nam đang có".

Việt Anh - Như Trang

Ông Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch nước

ong nguyen minh triet tai dac cu chu tich nuoc
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Ảnh: P.V.

9h sáng nay, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, ông Nguyễn Minh Triết đặt tay lên ngực cảm ơn các đại biểu, trong tiếng vỗ tay vang hội trường Ba Đình. Với gần 99% phiếu ủng hộ, ông Triết đã trở thành người đứng đầu nhà nước.
> Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Chủ tịch QH

"Tôi thực sự xúc động, chân thành cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu tôi tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước. Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Quốc hội và nhân dân trao cho", Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bắt đầu bài phát biểu nhậm chức.

Người đứng đầu nhà nước đã đặt ra 4 nhiệm vụ mà ông sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới là: xây dựng nhà nước pháp quyền; phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; cải cách tư pháp, chống tham nhũng.

Chủ tịch nước khẳng định: "Cải cách tư pháp phải nhằm xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, kiên quyết không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai đối với người dân. Cải cách tư pháp cùng với cải cách hành chính phải tích cực góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí".

Ông Nguyễn Minh Triết sinh ngày 8/10/1942, quê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ông là cử nhân Toán, đại biểu Quốc hội khóa 9, 11 và 12. Tại đại hội Đảng lần thứ 10, ông Triết tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Tháng 6/2006, tại phiên họp Quốc hội khóa 11 giữa nhiệm kỳ, đại biểu Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch nước. Trả lời báo chí sau khi trúng cử, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ: “sẽ vui với cái vui của mọi người, chia sẻ với nỗi đau của người dân và sẽ làm hết sức mình để sớm vơi đi những nỗi đau đó”. Ông khẳng định sẽ hoàn thành trọng trách của mình, cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đồng tâm hiệp sức làm rạng rỡ dân tộc Việt Nam.

Một năm đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã ghi nhiều dấu ấn trong công tác đối ngoại, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị APEC. Chuyến thăm Mỹ vừa qua của Chủ tịch nước được dư luận quốc tế đánh giá là đã làm “thay đổi lớn trong quan hệ Việt - Mỹ”.

John McAuliff, Giám đốc điều hành Quỹ hòa giải và phát triển (FRD - Mỹ), một người theo dõi tình hình Việt Nam suốt nhiều thập niên qua, đã đánh giá, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là người có sức hấp dẫn cá nhân. "Ông biết cân bằng giữa những thực tế khó khăn của Việt Nam và những tiềm năng mà Việt Nam đang có".

Việt Anh - Như Trang

Bài viết bạn quan tâm


Được hoàn lại tiền thừa khi cấp lại sổ đỏ đã cấp sai quy định Được hoàn lại tiền thừa khi cấp lại sổ đỏ đã cấp sai quy định
Đây là lưu ý quan trọng trong thông tư 10/2018/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/3/2018.
Năm 2018, chọn đầu tư vào đâu thì có lãi? Năm 2018, chọn đầu tư vào đâu thì có lãi?
Chứng khoán ồ ạt trồi sụt, vàng, USD “thiếu sóng”, kênh bất động sản dù ấm lên nhưng đòi hỏi nhiều vốn, trong khi gửi tiết kiệm lãi suất không cao lại có khả năng bị mất tiền. Vậy, nên đầu tư vào đâu để có sinh lời trong năm 2018?
Bất động sản 2018 vẫn nóng, nhưng chưa đủ sốt Bất động sản 2018 vẫn nóng, nhưng chưa đủ sốt
Sau Tết âm lịch, thị trường bất động sản tại TP.HCM và các vùng lân cận bước vào đợt sốt mới với sự gia tăng số lượng giao dịch và giá cả.

THEO PHONG THỦYBĐS-TP.Hồ Chí Minh

Nhận bản tin mới nhất

Về MuaBanNhaDat | Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Quy chế Sàn GDTMĐT | Tuyên bố từ chối bảo đảm | Liên hệ | Tuyển dụng | Sitemap

MuaBanNhaDat © 2007 - 2015. Ghi rõ nguồn "MuaBanNhaDat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Số giấy phép kinh doanh: 0308967985, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Ngày cấp: 10/6/2009
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Copac, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Technology powered by   - Copyright ©2016 by Ringier Vietnam