Biểu giá đất TP HCM 2006: Quận Tân Phú

(Thứ Ba, 31/07/2007 | 00:00)
Biểu giá đất ở đô thị và nông thôn tại quận huyện thuộc TP HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2006 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Dưới đây là biểu giá dành cho khu vực quận Tân Phú.  TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG
Biểu giá đất TP HCM 2006: Quận Tân Phú
Biểu giá đất TP HCM 2006: Quận Tân Phú

Biểu giá đất ở đô thị và nông thôn tại quận huyện thuộc TP HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2006 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Dưới đây là biểu giá dành cho khu vực quận Tân Phú.

TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
(1.000 đồng/m2)
TỪ ĐẾN
ÂU CƠ TRỌN ĐƯỜNG 5.800
BÁC ÁI TÂN SINH PHAN ĐÌNH PHÙNG 3.900
BÌNH LONG TRỌN ĐƯỜNG 4.000
BÙI CẨM HỔ LŨY BÁN BÍCH KÊNH TÂN HOÁ 4.200
CÁC ĐƯỜNG NỐI GIỮA ĐƯỜNG SỐ 16 VÀ 20 NGUYỄN NHỮ LÃM ĐỖ ĐỨC DỤC 3.400
CÁCH MẠNG LŨY BÁN BÍCH TÂN SINH 4.500
CẦU XÉO TRỌN ĐƯỜNG 4.300
CHÂN LÝ ĐỘC LẬP NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 3.900
CHẾ LAN VIÊN TRƯỜNG CHINH CUỐI ĐƯỜNG 2.700
CHU THIÊN NGUYỄN MỸ CA TÔ HIỆU 3.900
CHU VĂN AN NGUYỄN XUÂN KHOÁT CUỐI ĐƯỜNG 3.900
CỘNG HOÀ 3 PHAN ĐÌNH PHÙNG NGUYỄN VĂN HUYÊN 3.600
ĐÀM THẬN HUY TRỌN ĐƯỜNG 3.900
DÂN CHỦ PHAN ĐÌNH PHÙNG NGUYỄN XUÂN KHOÁI 3.900
DÂN TỘC TRỌN ĐƯỜNG 4.500
ĐINH LIỆT TRỌN ĐƯỜNG 4.200
ĐỖ BÍ TRỌN ĐƯỜNG 3.900
ĐỖ CÔNG TƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 3.000
ĐÔ ĐỐC CHẤN TRỌN ĐƯỜNG 2.300
ĐÔ ĐỐC LỘC TRỌN ĐƯỜNG 3.000
ĐÔ ĐỐC LONG TRỌN ĐƯỜNG 3.000
ĐÔ ĐỐC THỦ TRỌN ĐƯỜNG 2.300
ĐỖ ĐỨC DỤC TRỌN ĐƯỜNG 4.200
ĐỖ NHUẬN LÊ TRỌNG TẤN CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ 3.600
ĐỖ NHUẬN CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ TÂN KỲ TÂN QUÝ 1.900
ĐỖ THỊ TÂM TRỌN ĐƯỜNG 3.000
ĐỖ THỪA LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG 4.300
ĐỖ THỪA TỰ TRỌN ĐƯỜNG 3.900
ĐOÀN GIỎI TRỌN ĐƯỜNG 3.000
ĐOÀN KẾT TÂN SINH TỰ DO 1 3.900
ĐỘC LẬP TRỌN ĐƯỜNG 5.000
ĐƯỜNG 30/4 TRỌN ĐƯỜNG 3.900
ĐƯỜNG BỜ BAO TÂN THẮNG BÌNH LONG ĐƯỜNG KÊNH 19/5 3.900
ĐƯỜNG CÂY KEO LŨY BÁN BÍCH TÔ HIỆU 4.500
ĐƯỜNG ĐIỆN CAO THẾ TRỌN ĐƯỜNG 3.900
DƯƠNG ĐỨC HIỀN LÊ TRỌNG TẤN CHẾ LAN VIÊN 3.000
ĐƯỜNG HƯỚNG ĐÔNG CHỢ SƠN KỲ TRỌN ĐƯỜNG 2.300
ĐƯỜNG KÊNH 19/5 LÊ TRỌNG TẤN BÌNH LONG 2.700
ĐƯỜNG KÊNH TÂN HOÁ TRỌN ĐƯỜNG 3.000
DƯƠNG KHUÊ LŨY BÁN BÍCH TÔ HIỆU 4.500
ĐƯỜNG NỐI TÂN SƠN NHÌ- TRƯƠNG VĨNH KÝ TRỌN ĐƯỜNG 4.500
ĐƯỜNG SỐ 18 TRỌN ĐƯỜNG 2.300
ĐƯỜNG SỐ 19 TRỌN ĐƯỜNG 2.300
ĐƯỜNG SỐ 27 TRỌN ĐƯỜNG 3.000
ĐƯỜNG TỔ 46 TRỌN ĐƯỜNG 3.000
ĐƯỜNG TỔ 48 TRỌN ĐƯỜNG 3.000
ĐƯỜNG TRƯỚC TRƯỜNG PTTH TÂN BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 3.900
DƯƠNG VĂN DƯƠNG TÂN KỲ TÂN QUÝ ĐỖ THỪA LUÔNG 4.200
GÒ DẦU TRỌN ĐƯỜNG 5.000
HÀN MẶC TỬ THỐNG NHẤT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 3.900
HÀNH LANG BẢO VỆ NHÁNH PHỤ KÊNH NƯỚC ĐEN TÂN HƯƠNG THƯỢNG NGUỒN NHÁNH PHỤ 2.300
HIỀN VƯƠNG TRUNG TÂM VĂN CAO + ĐOẠN NỐI BÌNH LONG 4.500
HỒ ĐẮC DI TRỌN ĐƯỜNG 3.900
HỒ NGỌC CẨN TRẦN HƯNG ĐẠO THỐNG NHẤT 3.900
HÒA BÌNH KHUÔNG VIỆT LŨY BÁN BÍCH 7.000
HÒA BÌNH LŨY BÁN BÍCH NGÃ TƯ 4 XÃ 5.000
HOÀNG NGỌC PHÁCH NGUYỄN SƠN LÊ THÚC HOẠCH 4.200
HOÀNG THIỀU HOA THẠCH LAM HOÀ BÌNH 4.500
HOÀNG VĂN HOÈ TRỌN ĐƯỜNG 3.000
HOÀNG XUÂN NHỊ ÂU CƠ KHUÔNG VIỆT 4.500
HUỲNH THIỆN LỘC LŨY BÁN BÍCH KÊNH TÂN HOÁ 4.000
HUỲNH VĂN CHÍNH KHUÔNG VIỆT CHUNG CƯ NHIÊU LỘC 4.500
ÍCH THIỆN PHỐ CHỢ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 3.900
KHUÔNG VIỆT ÂU CƠ HOÀ BÌNH 4.500
LÊ CẢNH TUÂN TRỌN ĐƯỜNG 3.900
LÊ CAO LÃNG TRỌN ĐƯỜNG 3.900
LÊ ĐẠI TRỌN ĐƯỜNG 3.900
LÊ ĐÌNH THÁM TRỌN ĐƯỜNG 3.400
LÊ KHÔI TRỌN ĐƯỜNG 4.200
LÊ LÂM ĐƯỜNG CẤP NƯỚC SÔNG SÀI GÒN VĂN CAO 4.200
LÊ LĂNG TRỌN ĐƯỜNG 3.900
LÊ LIỄU TRỌN ĐƯỜNG 3.900
LÊ LỘ TRỌN ĐƯỜNG 4.200
LÊ LƯ TRỌN ĐƯỜNG 4.200
LÊ NGÃ TRỌN ĐƯỜNG 4.500
LÊ NIỆM TRỌN ĐƯỜNG 4.200
LÊ QUANG CHIÊU TRỌN ĐƯỜNG 4.200
LÊ QUỐC TRINH TRỌN ĐƯỜNG 3.900
LÊ SAO TRỌN ĐƯỜNG 4.200
LÊ SÁT TRỌN ĐƯỜNG 4.300
LÊ THIỆT TRỌN ĐƯỜNG 4.200
LÊ THÚC HOẠCH TRỌN ĐƯỜNG 5.000
LÊ TRỌNG TẤN TRỌN ĐƯỜNG 4.000
LÊ TRUNG ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG 3.000
LÊ VĂN PHAN TRỌN ĐƯỜNG 4.200
LÊ VĨNH HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 3.900
LƯƠNG ĐẮC BẰNG TRỌN ĐƯỜNG 3.900
LƯƠNG MINH NGUYỆT TRỌN ĐƯỜNG 4.500
LƯƠNG THẾ VINH TRỌN ĐƯỜNG 4.500
LƯƠNG TRÚC ĐÀM TRỌN ĐƯỜNG 4.500
LŨY BÁN BÍCH TRỌN ĐƯỜNG 6.000
LÝ THÁI TÔNG TRỌN ĐƯỜNG 4.500
LÝ THÁNH TÔNG TRỌN ĐƯỜNG 3.900
LÝ TUỆ TRỌN ĐƯỜNG 2.700
NGÔ QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 3.900
NGUYỄN DỮ TRỌN ĐƯỜNG 3.000
NGUYỄN VĂN DƯỠNG TRỌN ĐƯỜNG 3.000
NGUYỄN BÁ TÒNG TRỌN ĐƯỜNG 4.500
NGUYỄN CHÍCH TRỌN ĐƯỜNG 4.200
NGUYỄN CỬU ĐÀM TRỌN ĐƯỜNG 4.500
NGUYỄN HẬU TRỌN ĐƯỜNG 4.500
NGUYỄN HỮU DẬT TRỌN ĐƯỜNG 3.600
NGUYỄN HỮU TIẾN TRỌN ĐƯỜNG 3.000
NGUYỄN LỘ TRẠCH TRỌN ĐƯỜNG 3.000
NGUYỄN LÝ TRỌN ĐƯỜNG 4.200
NGUYỄN MINH CHÂU THOẠI NGỌC HẦU CUỐI ĐOẠN THUỘC PHƯỜNG HOÀ THẠNH 4.500
NGUYỄN MINH CHÂU ÂU CƠ HẺM 999 PHƯỜNG PHÚ TRUNG 4.500
NGUYỄN MINH CHÂU HẺM 999 PHƯỜNG PHÚ TRUNG CUỐI ĐOẠN THUỘC PHƯỜNG HOÀ THẠNH 2.400
NGUYỄN MỸ CA ĐƯỜNG CÂY KEO QUÁCH VŨ 3.900
NGUYỄN NGỌC NHỰT TRỌN ĐƯỜNG 3.400
NGUYỄN NHỮ LÃM NGUYỄN SƠN PHÚ THỌ HOÀ 4.200
NGUYỄN SƠN TRỌN ĐƯỜNG 5.300
NGUYỄN SUÝ TRỌN ĐƯỜNG 4.300
NGUYỄN THÁI HỌC TRỌN ĐƯỜNG 4.500
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TRỌN ĐƯỜNG 5.000
NGUYỄN VĂN HUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 3.900
NGUYỄN VĂN NGỌC TRỌN ĐƯỜNG 4.200
NGUYỄN VĂN SĂNG TRỌN ĐƯỜNG 4.500
NGUYỄN VĂN TỐ TRỌN ĐƯỜNG 4.500
NGUYỄN XUÂN KHOÁT TRỌN ĐƯỜNG 4.500
NHÁNH ĐƯỜNG LÝ TUỆ TRỌN ĐƯỜNG 2.700
PHẠM NGỌC TRỌN ĐƯỜNG 2.300
PHẠM QUÝ THÍCH LÊ THÚC HOẠCH TÂN HƯƠNG 3.500
PHẠM VẤN TRỌN ĐƯỜNG 3.900
PHẠM VĂN XẢO TRỌN ĐƯỜNG 4.200
PHAN ANH TRỌN ĐƯỜNG 4.000
PHAN CHU TRINH TRỌN ĐƯỜNG 3.900
PHAN ĐÌNH PHÙNG TRỌN ĐƯỜNG 4.500
PHAN HUY ÍCH TRỌN ĐƯỜNG 3.000
PHAN VĂN NĂM TRỌN ĐƯỜNG 3.900
PHỐ CHỢ TRỌN ĐƯỜNG 3.900
PHÚ THỌ HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 5.000
PHÙNG CHÍ KIÊN TRỌN ĐƯỜNG 3.000
QUÁCH ĐÌNH BẢO TRỌN ĐƯỜNG 4.200
QUÁCH HỮU NGHIÊM THOẠI NGỌC HẦU CUỐI ĐƯỜNG 3.500
QUÁCH VŨ TRỌN ĐƯỜNG 4.500
SƠN KỲ TRỌN ĐƯỜNG 3.900
TÂN HƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 4.500
TÂN KỲ TÂN QUÝ TRỌN ĐƯỜNG 4.000
TÂN QUÝ TRỌN ĐƯỜNG 3.500
TÂN SƠN NHÌ TRỌN ĐƯỜNG 5.300
TÂN THÀNH TRỌN ĐƯỜNG 5.000
TÂY SƠN TRỌN ĐƯỜNG 3.000
TÂY THẠNH TRỌN ĐƯỜNG 4.000
THẠCH LAM TRỌN ĐƯỜNG 4.800
THẨM MỸ TRỌN ĐƯỜNG 3.900
THÀNH CÔNG TRỌN ĐƯỜNG 5.000
THOẠI NGỌC HẦU ÂU CƠ LŨY BÁN BÍCH 5.000
THOẠI NGỌC HẦU LŨY BÁN BÍCH PHAN ANH 4.000
THỐNG NHẤT TRỌN ĐƯỜNG 5.000
TÔ HIỆU TRỌN ĐƯỜNG 4.500
TRẦN HƯNG ĐẠO TRỌN ĐƯỜNG 5.500
TRẦN QUANG CƠ TRỌN ĐƯỜNG 4.200
TRẦN TẤN TRỌN ĐƯỜNG 4.000
TRẦN THỦ ĐỘ VĂN CAO ĐƯỜNG CẤP NƯỚC SÔNG SÀI GÒN 4.200
TRẦN VĂN GIÁP LÊ QUANG CHIỂU HẺM THẠCH LAM 3.900
TRẦN VĂN ƠN TRỌN ĐƯỜNG 3.900
TRỊNH ĐÌNH THẢO TRỌN ĐƯỜNG 4.000
TRỊNH ĐÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 4.000
TRỊNH LỖI TRỌN ĐƯỜNG 3.900
TRƯỜNG CHINH TRỌN ĐƯỜNG 4.500
TRƯƠNG VÂN LĨNH TRƯƠNG VĨNH KÝ DÂN TỘC 3.600
TRƯƠNG VĨNH KÝ TRỌN ĐƯỜNG 5.100
TỰ DO 1 TRỌN ĐƯỜNG 3.900
TỰ QUYẾT TRƯƠNG VĨNH KÝ CUỐI ĐƯỜNG 3.900
VĂN CAO TRỌN ĐƯỜNG 4.200
VẠN HẠNH TRỌN ĐƯỜNG 3.900
VÕ HOÀNH TRỌN ĐƯỜNG 3.900
VÕ VĂN DŨNG TRỌN ĐƯỜNG 4.200
VŨ TRỌNG PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG 3.900
VƯỜN LÀI TRỌN ĐƯỜNG 5.500
Ỷ LAN TRỌN ĐƯỜNG 4.500
YÊN ĐỖ TRỌN ĐƯỜNG 3.900

Bài viết bạn quan tâm


Cận cảnh tòa nhà cao nhất Việt Nam vừa hoàn thành tại TP.HCM Cận cảnh tòa nhà cao nhất Việt Nam vừa hoàn thành tại TP.HCM
Tòa nhà cao nhất Việt Nam vừa hoàn thành tại TP.HCM lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre vươn thẳng, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những biểu tượng mới tại thành phố.
Vì sao giá chung cư Hà Nội liên tục giảm trong năm nay? Vì sao giá chung cư Hà Nội liên tục giảm trong năm nay?
Giá chung cư Hà Nội trong quý 2 tiếp tục có sự tụt giảm khá mạnh so với năm ngoái, trong khi lượng cung chung cư vẫn tăng.
4 động lực của thị trường bất động sản Biên Hòa 4 động lực của thị trường bất động sản Biên Hòa
Dân số đông, vị trí liền kề TPHCM, kết nối vùng thuận lợi và kinh tế phát triển nhanh là những động lực giúp cho thị trường bất động sản Biên Hòa tiếp tục tăng tốc trong thời gian sắp tới.

THEO PHONG THỦYBĐS-TP.Hồ Chí Minh

Nhận bản tin mới nhất

Về MuaBanNhaDat | Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Quy chế Sàn GDTMĐT | Tuyên bố từ chối bảo đảm | Liên hệ | Tuyển dụng | Sitemap

MuaBanNhaDat © 2007 - 2015. Ghi rõ nguồn "MuaBanNhaDat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Số giấy phép kinh doanh: 0308967985, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Ngày cấp: 10/6/2009
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Copac, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Technology powered by   - Copyright ©2016 by Ringier Vietnam