Biểu giá đất TP HCM 2006: Quận Tân Bình

(Thứ Ba, 31/07/2007 | 00:00)
Biểu giá đất ở đô thị và nông thôn tại quận huyện thuộc TP HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2006 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Dưới đây là biểu giá dành cho khu vực quận Tân Bình.  TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG
Biểu giá đất TP HCM 2006: Quận Tân Bình
Biểu giá đất TP HCM 2006: Quận Tân Bình

Biểu giá đất ở đô thị và nông thôn tại quận huyện thuộc TP HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2006 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Dưới đây là biểu giá dành cho khu vực quận Tân Bình.

TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
(1.000 đồng/m2)
TỪ ĐẾN
QUẬN TÂN BÌNH
ẤP BẮC TRƯỜNG CHINH CỘNG HOÀ 4.200
ÂU CƠ TRỌN ĐƯỜNG 5.800
BA GIA TRỌN ĐƯỜNG 3.300
BA VÂN NGUYỄN HỒNG ĐÀO ÂU CƠ 4.000
BA VÌ THĂNG LONG KÊNH SÂN BAY (A41) 4.000
BẮC HẢI CÁCH MẠNG THÁNG 8 CUỐI ĐƯỜNG 4.800
BẠCH ĐẰNG 1 VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN NGÃ BA HỒNG HÀ -BẠCH ĐẰNG 2 4.200
BẠCH ĐẰNG 2 NGÃ 3 HỒNG HÀ CUỐI ĐƯỜNG 5.800
BÀNH VĂN TRÂN TRỌN ĐƯỜNG 4.000
BÀU BÀNG NÚI THÀNH BÌNH GIÃ 4.200
BÀU CÁT TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH ĐỒNG ĐEN 5.800
BÀU CÁT ĐỒNG ĐEN VÕ THÀNH TRANG 5.000
BC1 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CÁT 4.000
BC2 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CÁT 4.000
BC3 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CÁT 4.000
BC4 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH ĐỒNG ĐEN 4.000
BC5 NGUYỄN HỒNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 4.000
BC6 NGUYỄN HỒNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 4.000
BC7 NGUYỄN HỒNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 4.000
BC9 ÂU CƠ ĐỒNG ĐEN 4.000
BC9 ĐỒNG ĐEN HỒNG LẠC 3.300
BẾ VĂN ĐÀN NGUYỄN HỒNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 4.000
BẾN CÁT ĐƯỜNG PHÚ HOÀ NGHĨA PHÁT 3.300
BÌNH GIÃ TRƯỜNG CHINH CỘNG HOÀ 5.000
BÙI THỊ XUÂN HOÀNG VĂN THỤ KÊNH NHIÊU LỘC 5.000
CA VĂN THỈNH VÕ THÀNH TRANG ĐỒNG ĐEN 4.000
CÁCH MẠNG THÁNG 8 TRỌN ĐƯỜNG 6.700
CẦU CỐNG LỠ PHAN HUY ÍCH PHẠM VĂN BẠCH 2.300
CHẤN HƯNG CÁCH MẠNG THÁNG 8 NGHĨA HOÀ NỐI DÀI 3.000
CHÂU VĨNH TẾ NGUYỄN TỬ NHA CUỐI ĐƯỜNG 4.000
CHÍ CÔNG TRỌN ĐƯỜNG 3.000
CHÍ LINH KHAI TRÍ ĐẠI NGHĨA 3.000
CHỮ ĐỒNG TỬ BÀNH VĂN TRÂN VÂN CÔI 3.000
CỘNG HOÀ TRƯỜNG CHINH LĂNG CHA CẢ 10.400
CÙ CHÍNH LAN NGUYỄN QUANG BÍCH NGUYỄN HIẾN LÊ 4.000
CỬU LONG TRƯỜNG SƠN YÊN THẾ 4.600
ĐẠI NGHĨA NGHĨA PHÁT DÂN TRÍ 3.000
DÂN TRÍ NGHĨA HOÀ KHAI TRÍ 3.000
ĐẶNG LỘ NGHĨA PHÁT CHỬ ĐỒNG TỬ 3.000
ĐẤT THÁNH LÝ THƯỜNG KIỆT BẮC HẢI 4.000
ĐINH ĐIỀN DƯƠNG VÂN NGA ĐƯỜNG NHÀ KHO PEPSI 4.000
ĐỒ SƠN THĂNG LONG HẺM SỐ 6 HẢI VÂN 4.000
DỌC BỜ KÊNH NHIÊU LỘC NGÃ BA ĐƯỜNG LÊ BÌNH, ÚT TỊCH GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN VÀ QUẬN 3 4.200
ĐỐNG ĐA CỬU LONG TIỀN GIANG 4.600
ĐỒNG ĐEN TRỌN ĐƯỜNG 4.000
ĐÔNG HỒ LẠC LONG QUÂN LÝ THƯỜNG KIỆT 4.000
ĐỒNG NAI TRƯỜNG SƠN LAM SƠN 4.600
ĐÔNG SƠN VÂN CÔI BA GIA 3.300
ĐỒNG XOÀI BÌNH GIÃ HOÀNG HOA THÁM 4.200
ĐƯỜNG 122 PHẠM VĂN HAI PHẠM VĂN HAI LÊ VĂN SỸ 4.600
ĐƯỜNG 175 LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ THƯỜNG KIỆT LẠC LONG QUÂN 3.300
ĐƯỜNG A4 CỘNG HOÀ TRƯỜNG CHINH 5.000
ĐƯỜNG B1 THÂN NHÂN TRUNG ĐƯỜNG 12 4.000
ĐƯỜNG B6 TRỌN ĐƯỜNG 4.000
ĐƯỜNG C1 CỘNG HOÀ NGUYỄN QUANG BÍCH 4.000
ĐƯỜNG C12 CỘNG HOÀ ĐƯỜNG B1 4.000
ĐƯỜNG C18 CỘNG HOÀ NGUYỄN THÁI BÌNH 4.000
ĐƯỜNG C2 NGUYỄN QUANG BÍCH CUỐI ĐƯỜNG 4.000
ĐƯỜNG C22 ĐƯỜNG A4 ĐƯỜNG C18 4.000
ĐƯỜNG C27 ĐƯỜNG A4 NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) 4.000
ĐƯỜNG C3 NGUYỄN QUANG BÍCH NGUYỄN HIẾN LÊ 4.000
ĐƯỜNG D50 NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) CỘNG HOÀ 4.000
ĐƯỜNG D51 ĐƯỜNG C20 NGUYỄN THÁI BÌNH 4.000
ĐƯỜNG D52 ĐƯỜNG D50 CUỐI ĐƯỜNG 4.000
ĐƯỜNG HÔNG TRƯỜNG MẦM NON 10 ĐƯỜNG TRƯỚC TRƯỜNG MẦM NON 10 NI SƯ HUỲNH LIÊN 2.500
ĐƯỜNG KẾ XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH ÂU CƠ VƯỜN LAN 3.000
ĐƯỜNG NHÀ KHO PEPSI ĐƯỜNG 122 PHẠM VĂN HAI NHÀ SỐ 130/9 PHẠM VĂN HAI 5.000
ĐƯỜNG SỐ 1 TRỌN ĐƯỜNG 2.500
ĐƯỜNG SỐ 2 TRỌN ĐƯỜNG 2.500
ĐƯỜNG SỐ 3 TRỌN ĐƯỜNG 2.500
ĐƯỜNG SỐ 4 TRỌN ĐƯỜNG 2.500
ĐƯỜNG SỐ 5 TRỌN ĐƯỜNG 2.500
ĐƯỜNG SỐ 6 TRỌN ĐƯỜNG 2.500
ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG HÔNG TRƯỜNG MẦM NON 10 2.500
ĐƯỜNG TỔ 46-P10 HỒNG LẠC ĐƯỜNG SỐ 1 2.500
ĐƯỜNG TRƯỚC TRƯỜNG MẦM NON 10 HỒNG LẠC NI SƯ HUỲNH LIÊN 2.500
DƯƠNG VÂN NGA NGUYỄN BẶC ĐƯỜNG 122 PHẠM VĂN HAI 4.600
DUY TÂN LÝ THƯỜNG KIỆT TÂN TIẾN 3.300
GIẢI PHÓNG THĂNG LONG CUỐI ĐƯỜNG 4.000
GÒ CẨM ĐỆM LẠC LONG QUÂN TRẦN VĂN ĐANG 2.500
HÀ BÁ TƯỜNG TRƯỜNG CHINH LÊ LAI 4.000
HÁT GIANG LAM SƠN YÊN THẾ 4.600
HẬU GIANG THĂNG LONG TRƯỜNG SƠN 4.600
HIỆP NHẤT HOÀ HIỆP NHÀ SỐ 1024 HIỆP NHẤT 3.300
HOÀ HIỆP HIỆP NHẤT NHÀ 1253 HOÀ HIỆP 3.000
HOÀNG BẬT ĐẠT NGUYỂN PHÚC CHU CỐNG LỠ 2.300
HOÀNG HOA THÁM TRƯỜNG CHINH CỘNG HOÀ 5.800
HOÀNG HOA THÁM CỘNG HOÀ RANH SÂN BAY 4.600
HOÀNG KẾ VIÊM (C21) ĐƯỜNG A4 CUỐI ĐƯỜNG 4.000
HOÀNG VĂN THỤ NGUYỄN VĂN TRỖI NGÃ 4 BẢY HIỀN 9.300
HOÀNG VIỆT HOÀNG VĂN THỤ LÊ BÌNH 6.700
HỒNG HÀ TRỌN ĐƯỜNG 5.300
HỒNG LẠC LẠC LONG QUÂN ÂU CƠ 4.000
HỒNG LẠC (HƯƠNG LỘ 2) ÂU CƠ KÊNH ĐỒNG ĐEN 4.000
HƯNG HOÁ CHẤN HƯNG NGÃ 3 THÁNH GIA 3.000
HUỲNH TỊNH CỦA SƠN HƯNG NGUYỄN TỬ NHA 4.000
HUỲNH VĂN NGHỆ PHAN HUY ÍCH PHẠM VĂN BẠCH 1.400
KHAI QUANG CHỢ NAM HOÀ ĐẤT THÁNH 3.000
KHAI TRÍ NGHĨA PHÁT DÂN TRÍ 3.000
LẠC LONG QUÂN LÝ THƯỜNG KIỆT ÂU CƠ 6.700
LAM SƠN SÔNG NHUỆ HỒNG HÀ 4.600
LÊ NGÂN TRƯỜNG CHINH NGUYỄN TỬ NHA 4.000
LÊ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 5.000
LÊ DUY NHUẬN (C28) ĐƯỜNG C19 ĐƯỜNG A4 4.000
LÊ LAI TRƯỜNG CHINH HẺM 291 TRƯỜNG CHINH 3.300
LÊ LỢI TRƯỜNG CHINH HẺM 11 LÊ LAI 3.300
LÊ MINH XUÂN LẠC LONG QUÂN LÝ THƯỜNG KIỆT 5.800
LÊ MINH XUÂN LÝ THƯỜNG KIỆT VÂN CÔI 3.300
LÊ TẤN QUỐC CỘNG HOÀ NHẤT CHI MAI 4.000
LÊ TRUNG NGHĨA (C26) C13 HOÀNG HOA THÁM 4.000
LÊ VĂN HUÂN CỘNG HOÀ ĐƯỜNG B1 4.000
LÊ VĂN SỸ LĂNG CHA CẢ RANH QUẬN PHÚ NHUẬN 8.200
LỘC HƯNG CHẤN HƯNG NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC HƯNG 2.700
LỘC VINH NGHĨA PHÁT NGHĨA HOÀ 3.000
LONG HƯNG BẾN CÁT BA GIA 3.300
LƯU NHÂN CHÚ PHẠM VĂN HAI HẺM 98 CÁCH MẠNG THÁNG 8 2.700
LÝ THƯỜNG KIỆT NGÃ 4 BẢY HIỀN RANH QUẬN 10 9.300
MAI LÃO BẠNG THÂN NHÂN TRUNG TRẦN VĂN DƯ 4.000
NĂM CHÂU TRỌN ĐƯỜNG 4.000
NGHĨA HOÀ NGHĨA PHÁT BẮC HẢI 3.000
NGHĨA HƯNG HẺM TỔ 36 HẺM TỔ 28 3.000
NGHĨA PHÁT LÝ THƯỜNG KIỆT BẾN CÁT 3.900
NGHĨA PHÁT BẾN CÁT BÀNH VĂN TRÂN 4.000
NGÔ BỆ CỘNG HOÀ ĐƯỜNG B1 4.000
NGỰ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 4.600
NGUYỄN BÁ TÒNG TRƯỜNG CHINH SƠN HƯNG 4.000
NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) C25 C28 4.000
NGUYỄN BẶC PHẠM VĂN HAI DƯƠNG VÂN NGA 5.000
NGUYỄN CẢNH DỊ THĂNG LONG NGUYỄN VĂN MẠI 4.000
NGUYỄN CHÁNH SẮT TRẦN VĂN DƯ ĐƯỜNG C2 4.000
NGUYỄN ĐÌNH KHƠI HOÀNG VĂN THỤ HOÀNG VIỆT 4.000
NGUYỄN HIẾN LÊ TRẦN VĂN DƯ HOÀNG HOA THÁM 4.000
NGUYỄN HỒNG ĐÀO TRƯỜNG CHINH ÂU CƠ 5.000
NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) HOÀNG HOA THÁM QUÁCH VĂN TUẤN 4.000
NGUYỄN PHÚC CHU TRƯỜNG CHINH KÊNH HY VỌNG 2.300
NGUYỄN QUANG BÍCH(B4) TRẦN VĂN DƯ HOÀNG HOA THÁM 4.000
NGUYỄN SỸ SÁCH TRƯỜNG CHINH PHẠM VĂN BẠCH 2.300
NGUYỄN THÁI BÌNH TRƯỜNG CHINH CỘNG HOÀ 5.300
NGUYỄN THANH TUYỀN NGUYỄN TRỌNG TUYỂN HẺM 500 PHẠM VĂN HAI 4.600
NGUYỄN THẾ LỘC ĐƯỜNG A4 ĐƯỜNG C18 4.000
NGUYỄN THỊ NHỎ ÂU CƠ THIÊN PHƯỚC 4.600
NGUYỄN TRỌNG LỘI HẬU GIANG HẺM 27/10 NGUYỄN VĂN VĨNH 4.000
NGUYỄN TRỌNG TUYỂN HẺM 413 HOÀNG VĂN THỤ RANH QUẬN PHÚ NHUẬN 6.000
NGUYỄN TỬ NHA NĂM CHÂU NHÀ THỜ VÂN CÔI 4.000
NGUYỄN VĂN MẠI SỐ 1 TRƯỜNG SƠN SỐ 1/54 TRƯỜNG SƠN 4.000
NGUYỄN VĂN TRỖI HOÀNG VĂN THỤ RANH QUẬN PHÚ NHUẬN 9.300
NGUYỄN VĂN VĨ NGUYỄN TỬ NHA CUỐI ĐƯỜNG 4.000
NGUYỄN VĂN VĨNH HẺM 27 HẬU GIANG THĂNG LONG 4.000
NHẤT CHI MAI CỘNG HOÀ ĐƯỜNG C12 4.000
NI SƯ HUỲNH LIÊN TRỌN ĐƯỜNG 4.000
NÚI THÀNH ẤP BẮC CỘNG HOÀ 4.200
PHẠM CỰ LƯỢNG PHỔ QUANG CUỐI ĐƯỜNG 3.300
PHẠM HỒNG THÁI PHỔ QUANG CUỐI ĐƯỜNG 4.600
PHẠM PHÚ THỨ HẺM 1017/6 LẠC LONG QUÂN ĐỒNG ĐEN 4.000
PHẠM VĂN BẠCH TRƯỜNG CHINH RANH QUẬN GÒ VẤP 2.600
PHẠM VĂN HAI CÁCH MẠNG THÁNG 8 LÊ VĂN SỸ 6.600
PHẠM VĂN HAI LÊ VĂN SỸ HOÀNG VĂN THỤ 5.000
PHAN BÁ PHIẾN ĐƯỜNG A4 QUÁCH VĂN TUẤN 4.000
PHAN ĐÌNH GIÓT PHỔ QUANG TRƯỜNG SƠN 5.800
PHAN HUY ÍCH TRƯỜNG CHINH RANH QUẬN GÒ VẤP 1.900
PHAN SÀO NAM BÀU CÁT HỒNG LẠC 4.000
PHAN THÚC DUYỆT THĂNG LONG PHAN ĐÌNH GIÓT 4.000
PHAN VĂN LÂU ĐỒ SƠN HẺM 61 THĂNG LONG 3.000
PHAN VĂN SỬU CỘNG HOÀ NHẤT CHI MAI 4.000
PHỔ QUANG PHAN ĐÌNH GIÓT HỒ VĂN HUÊ (QUẬN PHÚ NHUẬN) 5.900
PHÚ HOÀ BẾN CÁT LÝ THƯỜNG KIỆT 3.300
PHÚ HOÀ LÝ THƯỜNG KIỆT LẠC LONG QUÂN 5.800
PHÚ LỘC BÀNH VĂN TRÂN NHÀ SỐ 61/22 3.000
QUÁCH VĂN TUẤN CỘNG HOÀ CUỐI ĐƯỜNG 4.000
QUẢNG HIỀN NĂM CHÂU SƠN HƯNG 3.300
SẦM SƠN TRỌN ĐƯỜNG 4.000
SAO MAI SỐ 147 CÁCH MẠNG THÁNG 8 BÀNH VĂN TRÂN 3.000
SAO MAI BÀNH VĂN TRÂN NHÀ THỜ SAO MAI 2.500
SƠN CANG TRỌN ĐƯỜNG 4.000
SƠN HƯNG HUỲNH TỊNH CỦA NGUYỄN BÁ TÒNG 3.300
SƠN HƯNG NGUYỄN BÁ TÒNG CUỐI ĐƯỜNG 4.000
SÔNG ĐÀ TRƯỜNG SƠN TRÀ KHÚC 4.600
SÔNG ĐÁY TRỌN ĐƯỜNG 4.600
SÔNG NHUỆ TRỌN ĐƯỜNG 4.600
SÔNG THAO LAM SƠN ĐỐNG ĐA 4.600
SÔNG THƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 4.600
TÁI THIẾT LÝ THƯỜNG KIỆT NĂM CHÂU 4.000
TÂN CANH NGUYỄN TRỌNG TUYỂN LÊ VĂN SỸ 5.000
TÂN CHÂU DUY TÂN TÂN PHƯỚC 3.300
TÂN HẢI TRƯỜNG CHINH CỘNG HOÀ 4.200
TÂN KHAI HIỆP NHẤT TỰ CƯỜNG 3.300
TÂN KỲ TÂN QUÍ CỘNG HOÀ TRƯỜNG CHINH 4.000
TÂN LẬP TÂN THỌ TÂN XUÂN 3.300
TÂN PHƯỚC LÝ THƯỜNG KIỆT TÂN TIẾN 3.300
TÂN SƠN HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 5.000
TÂN TẠO LÝ THƯỜNG KIỆT TÂN XUÂN 3.300
TÂN THỌ LẠC LONG QUÂN LÝ THƯỜNG KIỆT 3.300
TÂN TIẾN TÂN THỌ ĐÔNG HỒ 5.800
TÂN TRANG TRỌN ĐƯỜNG 2.500
TÂN TRỤ NGUYỄN PHÚC CHU PHAN HUY ÍCH 2.000
TẢN VIÊN SÔNG ĐÁY ĐỒNG NAI 4.600
TÂN XUÂN LẠC LONG QUÂN LÊ MINH XUÂN 3.300
THÂN NHÂN TRUNG CỘNG HOÀ MAI LÃO BẠNG 4.000
THĂNG LONG CỘNG HOÀ GA HÀNG HOÁ SÂN BAY 4.000
THÀNH MỸ ĐÔNG HỒ HẺM 175 LÝ THƯỜNG KIỆT 3.300
THÉP MỚI HOÀNG HOA THÁM NGUYỄN THÁI BÌNH 4.000
THÍCH MINH NGUYỆT TRỌN ĐƯỜNG 4.600
THIÊN PHƯỚC NGUYỄN THỊ NHỎ LÝ THƯỜNG KIỆT 4.000
THỦ KHOA HUÂN PHÚ HOÀ ĐÔNG HỒ 3.300
TIỀN GIANG TRƯỜNG SƠN LAM SƠN 4.600
TỐNG VĂN HÊN TRƯỜNG CHINH NGUYỄN PHÚC CHU 2.000
TRÀ KHÚC TRƯỜNG SƠN NHÀ SỐ 17 TRÀ KHÚC 4.600
TRẦN MAI NINH TRƯỜNG CHINH BÀU CÁT 4.000
TRẦN QUỐC HOÀN LĂNG CHA CẢ VÀO CỔNG SÂN BAY 8.200
TRẦN THÁI TÔNG TRƯỜNG CHINH PHẠM VĂN BẠCH 2.300
TRẦN THÁNH TÔNG HUỲNH VĂN NGHỆ CỐNG LỠ 2.300
TRẦN TRIỆU LUẬT BẾN CÁT LÝ THƯỜNG KIỆT 5.000
TRẦN VĂN DƯ CỘNG HÒA TƯỜNG RÀO SÂN BAY 4.000
TRẦN VĂN HOÀNG TRỌN ĐƯỜNG 3.000
TRẦN VĂN QUANG LẠC LONG QUÂN ÂU CƠ 4.000
TRUNG LANG TRẦN MAI NINH LÊ LAI 4.000
TRƯỜNG CHINH NGÃ 4 BẢY HIỀN NGÃ 3 BÀ QUẸO 6.000
TRƯỜNG CHINH NGÃ 3 BÀ QUẸO CẦU THAM LƯƠNG 4.500
TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH TRƯỜNG CHINH ÂU CƠ 5.000
TRƯƠNG HOÀNG THANH NGUYỄN THÁI BÌNH ĐƯỜNG C19 4.000
TRƯỜNG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 9.300
TỰ CƯỜNG TỰ LẬP HẺM 384 CÁCH MẠNG THÁNG 8 3.300
TỨ HẢI NGHĨA PHÁT ĐẤT THÁNH 3.000
TỰ LẬP CÁCH MẠNG THÁNG 8 HIỆP NHẤT 3.300
ÚT TỊCH CỘNG HOÀ LÊ BÌNH 5.000
VĂN CHUNG TRẦN VĂN DƯ ĐƯỜNG C2 4.000
VÂN CÔI BÀNH VÂN TRÂN NGHĨA PHÁT 3.300
VEN TƯỜNG RÀO SÂN BAY TRỌN ĐƯỜNG 2.000
VÕ THÀNH TRANG LÝ THƯỜNG KIỆT HỒNG LẠC 4.000
VƯỜN LAN HỒNG LẠC ĐƯỜNG HÔNG TRƯỜNG MẦM NON 10 4.000
XUÂN DIỆU HOÀNG VĂN THỤ NGUYỄN THÁI BÌNH 6.700
XUÂN HỒNG TRƯỜNG CHINH XUÂN DIỆU 6.700
YÊN THẾ TƯỜNG RÀO QUÂN ĐỘI HỒNG HÀ 4.200
YÊN THẾ HỒNG HÀ KÊNH NHẬT BẢN 4.200

Bài viết bạn quan tâm


Bổ sung, sửa đổi quy định cấp sổ đỏ ở Hà Nội Bổ sung, sửa đổi quy định cấp sổ đỏ ở Hà Nội
Một loạt quy định cấp sổ đỏ ở Hà Nội vừa được bổ sung, thay đổi trong Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2018.
Đất đứng tên mình nhưng người khác nhận tiền bồi thường Đất đứng tên mình nhưng người khác nhận tiền bồi thường
Cầm sổ đỏ xuống Đồng Nai gia hạn quyền sử dụng đất, ông Mạch Vi Khôn (ngụ quận 3, TP.HCM) bỗng tá hỏa khi cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch cho hay, mảnh đất cả nghìn mét vuông của gia đình đã ủy quyền cho công ty khác nhận tiền bồi thường.
Hội thảo “Google Digital 4.0 – Tiếp cận hiệu quả khách hàng tiềm năng” Hội thảo “Google Digital 4.0 – Tiếp cận hiệu quả khách hàng tiềm năng”
Ngày 02/11, MuaBanNhaDat sẽ tổ chức buổi hội thảo “Google Digital 4.0 – Tiếp cận hiệu quả khách hàng tiềm năng”, diễn ra tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

THEO PHONG THỦYBĐS-TP.Hồ Chí Minh

Nhận bản tin mới nhất

Về MuaBanNhaDat | Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Quy chế Sàn GDTMĐT | Tuyên bố từ chối bảo đảm | Liên hệ | Tuyển dụng | Sitemap

MuaBanNhaDat © 2007 - 2015. Ghi rõ nguồn "MuaBanNhaDat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Số giấy phép kinh doanh: 0308967985, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Ngày cấp: 10/6/2009
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Copac, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Technology powered by   - Copyright ©2016 by Ringier Vietnam