Biểu giá đất TP HCM 2006: Huyện Hóc Môn

(Thứ Ba, 19/02/2008 | 13:24)
Biểu giá đất ở đô thị và nông thôn tại quận huyện thuộc TP HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2006 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Dưới đây là biểu giá dành cho khu vực Huyện Hóc Môn.  TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG
Biểu giá đất TP HCM 2006: Huyện Hóc Môn
Biểu giá đất TP HCM 2006: Huyện Hóc Môn

Biểu giá đất ở đô thị và nông thôn tại quận huyện thuộc TP HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2006 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Dưới đây là biểu giá dành cho khu vực Huyện Hóc Môn.

TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
(1.000 đồng/m2)
TỪ ĐẾN
HUYỆN HÓC MÔN
ẤP 1 XÃ XUÂN THỚI SƠN NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI 200
ẤP DÂN THẮNG 1 QUỐC LỘ 22 GIÁP XÃ XUÂN THỚI SƠN 400
ẤP DÂN THẮNG 2 QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 400
ẤP THỐNG NHẤT 2 - NHỊ TÂN 1 QUỐC LỘ 22 NHÀ ÔNG MỘT EM 400
BÀ TRIỆU QUANG TRUNG NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) 2.300
BÙI CÔNG TRỪNG CẦU VÕNG NGÃ 3 ĐỒN 900
BÙI VĂN NGỮ NGÃ 3 BẦU GIÁP RANH PHƯỜNG HIỆP THÀNH (QUẬN 12) 1.300
ĐẶNG CÔNG BỈNH TRỌN ĐƯỜNG 500
ĐẶNG THÚC VỊNH NGÃ 3 CHÙA NGÃ 4 THỚI TỨ 800
ĐẶNG THÚC VỊNH NGÃ 4 THỚI TỨ CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 700
ĐỖ VĂN DẬY LÒ SÁT SINH CŨ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ 700
ĐỖ VĂN DẬY TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 500
ĐỒNG TÂM NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22 400
DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) NGÃ 3 ÔNG TRÁC NGÃ 4 HỒNG CHÂU 500
DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) NGÃ 4 HỒNG CHÂU TỈNH LỘ 14 400
DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) TỈNH LỘ 14 GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH 300
ĐƯỜNG TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH NGUYỄN ẢNH THỦ LÊ THỊ HÀ 800
ĐƯỜNG TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH LÊ THỊ HÀ LÝ THƯỜNG KIỆT 700
ĐƯỜNG TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH LÝ THƯỜNG KIỆT NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP 400
HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) TRỌN ĐƯỜNG 1.200
HƯƠNG LỘ 60B NGÃ 3 LAM SƠN HƯƠNG LỘ 60 500
LÊ LAI TRỌN ĐƯỜNG 4.600
LÊ THỊ HÀ TRỌN ĐƯỜNG 1.300
LÊ VĂN KHƯƠNG CẦU DỪA ĐẶNG THÚC VĨNH 1.300
LIÊN ẤP NAM THỚI - THỚI TỨ XÃ THỚI TAM THÔN XÓM ĐẠO TRỊNH THỊ MIẾNG 400
LIÊN ẤP: 1-4 XÃ XUÂN THỚI SƠN NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI 200
LIÊN ẤP: 1-4 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG PHAN VĂN HỚN DƯƠNG CÔNG KHI 300
LIÊN ẤP: 2-6-7 XÃ ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VỊNH HƯƠNG LỘ 80B 400
LIÊN ẤP: 3-7 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG PHAN VĂN HỚN TRẦN VĂN MƯỜI 300
LIÊN ẤP: 5-7 XÃ ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VỊNH HƯƠNG LỘ 80B 400
LIÊN XÃ TÂN THỚI NHÌ - THỊ TRẤN QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 400
LIÊN XÃ THỊ TRẤN - TÂN HIỆP LÝ NAM ĐẾ HƯƠNG LỘ 65 400
LIÊN XÃ THỊ TRẤN - THỚI TAM THÔN QUANG TRUNG TRỊNH THỊ MIẾNG 400
LIÊN XÃ THỊ TRẤN - THỚI TAM THÔN NGÃ BA CHÙA LÊ THỊ HÀ 600
LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VINH TRỊNH THỊ MIẾNG 300
LÝ NAM ĐẾ TRỌN ĐƯỜNG 4.900
LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 2.600
NGÔ QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 4.600
NGUYỄN ẢNH THỦ PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) 1.600
NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) TÔ KÝ 2.700
NGUYỄN THỊ SÓC NGUYỄN ẢNH THỦ NGÃ 3 QUỐC LỘ 22 1.600
NGUYỄN THỊ THỬ (ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG) NGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) 400
NGUYỄN VĂN BỨA NGÃ 4 HÓC MÔN ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG 800
NGUYỄN VĂN BỨA ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG NGÃ 3 GIÒNG 600
NGUYỄN VĂN BỨA NGÃ 3 GIÒNG GIÁP TỈNH LONG AN 500
PHẠM VĂN SÁNG TỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH 500
PHAN VĂN ĐỐI PHAN VĂN HỚN CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH) 800
PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 1A NGUYỄN ẢNH THỦ 1.100
PHAN VĂN HỚN NGUYỄN ẢNH THỦ NGÃ 3 TỈNH LỘ 9 (NGÃ 3 GIÒNG) 800
QUANG TRUNG LÝ THƯỜNG KIỆT LÊ THỊ HÀ 3.300
QUANG TRUNG LÊ THỊ HÀ NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 13) 2.600
QUỐC LỘ 1A CẦU VƯỢT AN SƯƠNG CẦU BÌNH PHÚ TÂY 2.600
QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) CẦU VƯỢT AN SƯƠNG NGÃ 4 TRUNG CHÁNH 2.600
QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) NGÃ 4 TRUNG CHÁNH NGÃ 4 HÓC MÔN 2.500
QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) NGÃ 4 HÓC MÔN NGÃ 4 HỒNG CHÂU 2.000
QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) NGÃ 4 HỒNG CHÂU CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 1.500
RẠCH HÓC MÔN KHU PHỐ 1 KHU PHỐ 6 600
RẠCH HÓC MÔN KHU PHỐ 7 KHU PHỐ 8 600
RANH ẤP MỸ HÒA 1 - MỸ HÒA 3 TRUNG MỸ ĐỒNG TÂM 300
RANH XÃ TRUNG CHÁNH - TÂN XUÂN TÔ KÝ TRUNG MỸ 400
RỖNG BÀNG XÃ TÂN HIỆP DƯƠNG CÔNG KHI DƯƠNG CÔNG KHI 200
TÔ KÝ NGUYỄN ẢNH THỦ NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 9) 2.000
TRẦN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 4.600
TRẦN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 3.300
TRẦN VĂN MƯỜI NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) PHAN VĂN HỚN 700
TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP) BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) CẦU BẾN NỌC 400
TRUNG MỸ NGUYỄN ẢNH THỦ LÊ THỊ HÀ 300
TRƯNG NỮ VƯƠNG QUANG TRUNG TRẦN KHẮC CHÂN 4.900
TRƯNG NỮ VƯƠNG TRẦN KHẮC CHÂN LÒ SÁT SINH 2.300
XUÂN THỚI 2 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG TRẦN VĂN MƯỜI KÊNH TIÊU LIÊN XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG - XUÂN THỚI SƠN 200
XUÂN THỚI 3 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG QUỐC LỘ 22 TRẦN VĂN MƯỜI 300

Bài viết bạn quan tâm


Nút giao thông Mỹ Thủy xây giai đoạn 2, BĐS Cát Lái “nóng” lên Nút giao thông Mỹ Thủy xây giai đoạn 2, BĐS Cát Lái “nóng” lên
Nút giao thông Mỹ Thủy (Quận 2, TP.HCM) sẽ tiếp tục xây dựng giai đoạn 2, dự kiến bắt đầu từ quý 1/2019.
Nguyên nhân nhiều nhà tái định cư ở Hà Nội bị bỏ hoang Nguyên nhân nhiều nhà tái định cư ở Hà Nội bị bỏ hoang
Hiện tại, nhà tái định cư ở Hà Nội đang rơi vào tình trạng dư thừa, thậm chí bị bỏ hoang, trong khi người dân Hà Nội vẫn gặp khó khăn để có nhà ở.
Chuyện lạ: Giá đất Hà Nội rẻ như cho Chuyện lạ: Giá đất Hà Nội rẻ như cho
Từng được mệnh danh là một trong những khu vực có giá bất động sản “mắc nhất hành tinh”. Vì sao giá đất Hà Nội đột nhiên đảo chiều?

THEO PHONG THỦYBĐS-TP.Hồ Chí Minh

Nhận bản tin mới nhất

Về MuaBanNhaDat | Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Quy chế Sàn GDTMĐT | Tuyên bố từ chối bảo đảm | Liên hệ | Tuyển dụng | Sitemap

MuaBanNhaDat © 2007 - 2015. Ghi rõ nguồn "MuaBanNhaDat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Số giấy phép kinh doanh: 0308967985, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Ngày cấp: 10/6/2009
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Copac, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Technology powered by   - Copyright ©2016 by Ringier Vietnam