Biểu giá đất TP HCM 2006: Huyện Củ Chi

(Thứ Ba, 19/02/2008 | 13:29)
Biểu giá đất ở đô thị và nông thôn tại quận huyện thuộc TP HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2006 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Dưới đây là biểu giá dành cho khu vực Huyện Củ Chi.  TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG
Biểu giá đất TP HCM 2006: Huyện Củ Chi
Biểu giá đất TP HCM 2006: Huyện Củ Chi

Biểu giá đất ở đô thị và nông thôn tại quận huyện thuộc TP HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2006 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Dưới đây là biểu giá dành cho khu vực Huyện Củ Chi.

TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
(1.000 đồng/m2)
TỪ ĐẾN
HUYỆN CỦ CHI
AN NHƠN TÂY TRỌN ĐƯỜNG 200
BÀ THIÊN TRỌN ĐƯỜNG 200
BÀU LÁCH TRỌN ĐƯỜNG 115
BÀU TRĂM TRỌN ĐƯỜNG 300
BÀU TRE TRỌN ĐƯỜNG 500
BẾN CỎ TỈNH LỘ 15 SÔNG SÀI GÒN 115
BẾN ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG 115
BẾN SÚC TRỌN ĐƯỜNG 115
BÌNH MỸ UBND XÃ BÌNH MỸ TỈNH LỘ 15 600
BỐN PHÚ (TRUNG AN) - HUỲNH THỊ BẲNG (PHÚ HOÀ ĐÔNG) TRỌN ĐƯỜNG 200
BÙI THỊ ĐIỆT TRỌN ĐƯỜNG 200
CÁ LĂNG TRỌN ĐƯỜNG 115
CÂY BÀI TỈNH LỘ 8 NGUYỄN VĂN KHẠ 200
CÂY GỎ TRỌN ĐƯỜNG 115
CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 7 200
ĐÀO VĂN THỬ TRỌN ĐƯỜNG 400
ĐỖ ĐĂNG TUYỂN TỈNH LỘ 7 NGÃ BA PHÚ THUẬN (PHÚ MỸ HƯNG) 200
ĐƯỜNG 11 TRỌN ĐƯỜNG 1.300
ĐƯỜNG 35, 39, 40 TRỌN ĐƯỜNG 700
ĐƯỜNG 41 TRỌN ĐƯỜNG 400
ĐƯỜNG 42 TRỌN ĐƯỜNG 400
ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4 TRƯỚC UBND XÃ HOÀ PHÚ TỈNH LỘ 15 600
ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG TRUNG AN 200
GIÁP HẢI TRỌN ĐƯỜNG 500
GIÁP HẢI (NỐI DÀI) CẦU KÊNH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI TỈNH LỘ 2 500
HÀ VĂN LAO TRỌN ĐƯỜNG 300
HỒ VĂN TẮNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 15 500
HƯƠNG LỘ 10 TỈNH LỘ 7 KÊNH T38 300
HUỲNH MINH MƯƠNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 600
HUỲNH THỊ BẲNG TỈNH LỘ 15 CẦU ÔNG CHƯƠNG 500
HUỲNH VĂN CỌ TRỌN ĐƯỜNG 300
LÁNG THE TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 400
LÊ MINH NHỰT TỈNH LỘ 8 QUỐC LỘ 22 300
LÊ THỊ SIÊNG TRỌN ĐƯỜNG 400
LIÊN ẤP HỘI THẠNH - ẤP CHỢ - ẤP AN BÌNH TỈNH LỘ 8 ẤP AN BÌNH 300
LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8 500
LIÊN XÃ PHƯỚC VĨNH AN-PHẠM VĂN CỘI TRỌN ĐƯỜNG 300
LIÊN XÃ TRUNG LẬP-SA NHỎ TỈNH LỘ 7 TỈNH LỘ 6 200
LIÊU BÌNH HƯƠNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8 800
NGUYỄN GIAO TRỌN ĐƯỜNG 900
NGUYỄN KIM CƯƠNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 400
NGUYỄN THỊ NÊ NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG TỈNH LỘ 15 200
NGUYỄN THỊ RÀNH QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 2 500
NGUYỄN THỊ RÀNH TỈNH LỘ 2 UBND XÃ NHUẬN ĐỨC 300
NGUYỄN THỊ RÀNH UBND XÃ NHUẬN ĐỨC TỈNH LỘ 15 300
NGUYỄN THỊ RƯ TRỌN ĐƯỜNG 500
NGUYỄN THỊ TRIỆU TRỌN ĐƯỜNG 900
NGUYỄN VĂN KHẠ BƯU ĐIỆN CỦ CHI CỔNG SAU ĐỒNG DÙ 800
NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) CỔNG SAU ĐỒNG DÙ TỈNH LỘ 15 400
NGUYỄN VĂN NI TRỌN ĐƯỜNG 900
NGUYỄN VĂN NÌ TRỌN ĐƯỜNG 700
NGUYỄN VIẾT XUÂN TRỌN ĐƯỜNG 400
NHUẬN ĐỨC UBND XÃ NHUẬN ĐỨC CẦU BẾN MƯƠNG 300
ÔNG ÍCH ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 600
PHẠM VĂN CHÈO TRỌN ĐƯỜNG 700
QUỐC LỘ 22 CẦU AN HẠ UBND XÃ TÂN PHÚ TRUNG 1.000
QUỐC LỘ 22 UBND XÃ TÂN PHÚ TRUNG UBND XÃ TÂN THÔNG HỘI 1.300
QUỐC LỘ 22 UBND XÃ TÂN THÔNG HỘI NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI) 1.500
QUỐC LỘ 22 NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI) NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU 2.000
QUỐC LỘ 22 NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI 2.500
QUỐC LỘ 22 CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI NGÃ BA BÀU TRE 1.500
QUỐC LỘ 22 NGÃ BA BÀU TRE SÂN BÓNG PHƯỚC THẠNH 800
QUỐC LỘ 22 SÂN BÓNG PHƯỚC THẠNH QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M 900
QUỐC LỘ 22 CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M SUỐI SÂU 700
SÔNG LU TỈNH LỘ 8 SÔNG SÀI GÒN 400
SUỐI LỘI TRỌN ĐƯỜNG 400
TAM TÂN TRỌN ĐƯỜNG 200
TỈNH LỘ 15 CẦU BẾN SÚC ĐƯỜNG LÀNG SỐ 3 (XÃ PHÚ HOÀ ĐÔNG) 300
TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG LÀNG SỐ 3 (XÃ PHÚ HOÀ ĐÔNG) CÂY XĂNG BÀU TRÂM (NGÃ TƯ TÂN QUI) 800
TỈNH LỘ 15 CÂY XĂNG BÀU TRÂM (NGÃ TƯ TÂN QUI) XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI 1.100
TỈNH LỘ 15 XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) 600
TỈNH LỘ 15 CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) 1.000
TỈNH LỘ 15 CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) CẦU XÁNG (RANH HUYỆN HÓC MÔN) 500
TỈNH LỘ 2 NGÃ BA TÂN PHÚ (GIÁP QUỐC LỘ 22) CỔNG CHÍNH ĐỒNG DÙ 700
TỈNH LỘ 2 CỔNG CHÍNH ĐỒNG DÙ NGÃ TƯ SỞ 300
TỈNH LỘ 2 NGÃ TƯ SỞ RANH TỈNH TÂY NINH 200
TỈNH LỘ 6 TRỌN ĐƯỜNG 300
TỈNH LỘ 7 CẦU TÂN THÁI (RANH TỈNH LONG AN) CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) 300
TỈNH LỘ 7 CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH 400
TỈNH LỘ 7 NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) 400
TỈNH LỘ 7 KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ 400
TỈNH LỘ 7 TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) 200
TỈNH LỘ 7 CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) NGÃ BA LỘ 6 200
TỈNH LỘ 7 NGÃ BA LỘ 6 BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY 200
TỈNH LỘ 7 BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) 300
TỈNH LỘ 7 CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) BỀN TÀU (CHỢ CŨ - XÃ AN NHƠN TÂY) 200
TỈNH LỘ 8 CẦU LONG AN (ẤP TAM TÂN - XÃ TÂN AN HỘI) KÊNH N46 600
TỈNH LỘ 8 KÊNH N46 CÁCH NGÃ TƯ CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN 700
TỈNH LỘ 8 CÁCH NGÃ TƯ CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI 1.500
TỈNH LỘ 8 TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI NGÃ BA TỈNH LỘ 2 1.400
TỈNH LỘ 8 NGÃ BA TỈNH LỘ 2 NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) 800
TỈNH LỘ 8 NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) 600
TỈNH LỘ 8 CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ 1.100
TỈNH LỘ 8 TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) 800
TỈNH LỘ 8 NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI) 700
TỈNH LỘ 8 CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI) CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ) 1.100
TỈNH LỘ 8 CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ) CẦU PHÚ CƯỜNG (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) 1.000
TỈNH LỘ 8 NGÃ BA BÌNH MỸ BẾN ĐÒ (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) 800
TỈNH LỘ 9 TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH TRA (RANH HUYỆN HÓC MÔN) 700
TRẦN THỊ NGẦN TRỌN ĐƯỜNG 600
TRẦN TỬ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 700
TRẦN VĂN CHẨM TRỌN ĐƯỜNG 500
TRUNG AN TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH KÈ 400
TRUNG AN CẦU RẠCH KÈ GIÁP SÔNG SÀI GÒN 300
TRƯƠNG THỊ KIỆN TRỌN ĐƯỜNG 300
VÕ THỊ HỒNG TRỌN ĐƯỜNG 400
VÕ VĂN BÍCH CẦU BÀ ĐỀ TỈNH LỘ 15 500
VÕ VĂN ĐIỀU TRỌN ĐƯỜNG 300

Bài viết bạn quan tâm


Đất Củ Chi lại sôi sùng sục theo loạt giao dịch Đất Củ Chi lại sôi sùng sục theo loạt giao dịch
Thời điểm trước và sau Tết, đất ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi bỗng tăng vọt, nhà đầu tư đổ về xã này để mua đất như đi hội. Giá đất bị đẩy lên 200% so với giá trị ban đầu. Các cò đất đều khẳng định mua đất Củ Chi chỉ có lời!
Nhà đất Biên Hòa hứa hẹn khởi sắc sau khi hạ tầng được rót 36.000 tỷ Nhà đất Biên Hòa hứa hẹn khởi sắc sau khi hạ tầng được rót 36.000 tỷ
Năm 2018, 8 dự án lớn với tổng mức đầu tư 36.000 tỷ sẽ đồng loạt được triển khai tại Biên Hòa. Các dự án này được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo của Tp. Biên Hòa khi hoàn thành. Thông tin này làm giá đất trung tâm Biên Hòa sau Tết tăng mạnh chưa từng có.
TPHCM sẽ xây mới chung cư 23 Lý Tự Trọng, Quận 1 TPHCM sẽ xây mới chung cư 23 Lý Tự Trọng, Quận 1
UBND Quận 1 vừa kiến nghị UBND TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM công bố công khai và có ý kiến phản hồi kế hoạch xây mới chung cư 23 Lý Tự Trọng tại phường Bến Nghé.

THEO PHONG THỦYBĐS-TP.Hồ Chí Minh

Nhận bản tin mới nhất

Về MuaBanNhaDat | Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Quy chế Sàn GDTMĐT | Tuyên bố từ chối bảo đảm | Liên hệ | Tuyển dụng | Sitemap

MuaBanNhaDat © 2007 - 2015. Ghi rõ nguồn "MuaBanNhaDat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Số giấy phép kinh doanh: 0308967985, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Ngày cấp: 10/6/2009
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Copac, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Technology powered by   - Copyright ©2016 by Ringier Vietnam