Biểu giá đất TP HCM 2006: Huyện Bình Chánh

(Thứ Ba, 19/02/2008 | 14:18)
Biểu giá đất ở đô thị và nông thôn tại quận huyện thuộc TP HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2006 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Dưới đây là biểu giá dành cho khu vực Huyện Bình Chánh. TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG
Biểu giá đất TP HCM 2006: Huyện Bình Chánh
Biểu giá đất TP HCM 2006: Huyện Bình Chánh

Biểu giá đất ở đô thị và nông thôn tại quận huyện thuộc TP HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2006 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Dưới đây là biểu giá dành cho khu vực Huyện Bình Chánh.

TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
(1.000 đồng/m2)
TỪ ĐẾN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
AN HẠ TỈNH LỘ 10 NGUYỄN VĂN BỨA 700
AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG QUỐC LỘ 1A CẦU RẠCH GIA 2.000
AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG CẦU RẠCH GIA ĐOÀN NGUYỄN TUÂN 900
BÀ CẢ QUỐC LỘ 50 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 400
BÀ THAO NGUYỄN CỬU PHÚ XÃ TÂN NHỰT 700
BÀU GỐC DƯƠNG ĐÌNH CÚC HƯNG NHƠN 700
BẾN LỘI VÕ VĂN VÂN RANH QUẬN BÌNH TÂN 800
BÌNH HƯNG QUỐC LỘ 50 NGUYỄN VĂN LINH 1.600
BÌNH HƯNG NGUYỄN VĂN LINH ĐỒN ÔNG VĨNH 1.000
BÌNH MINH TỈNH LỘ 10 THÍCH THIỆN HOÀ 500
BÌNH TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 800
BỜ HUỆ QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG NÔNG THÔN ẤP 2 600
BÔNG VĂN DĨA NGUYỄN CỬU PHÚ CẦU LÁNG MẶN 700
BÙI THANH KHIẾT QUỐC LỘ 1A NGUYỄN HỮU TRÍ 1.700
CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH CÒN LẠI TRONG HUYỆN BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M 400
CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH CÒN LẠI TRONG HUYỆN BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN 500
CÁC ĐƯỜNG ĐẤT NÔNG THÔN CÒN LẠI TRONG HUYỆN BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M 300
CÁC ĐƯỜNG ĐẤT NÔNG THÔN CÒN LẠI TRONG HUYỆN BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN 400
CÁI TRUNG HƯNG NHƠN TRẦN ĐẠI NGHĨA 700
CÂY BÀNG HƯNG NHƠN TRẦN ĐẠI NGHĨA 700
CHÁNH HƯNG (NỐI DÀI) RANH QUẬN 8 NGUYỄN VĂN LINH 4.800
CHÁNH HƯNG (NỐI DÀI) NGUYỄN VĂN LINH CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH 2.800
CHÁNH HƯNG (NỐI DÀI) CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM 2.200
CHÁNH HƯNG (NỐI DÀI) CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1.600
ĐA PHƯỚC QUỐC LỘ 50 SÔNG CẦN GIUỘC 700
ĐINH ĐỨC THIỆN QUỐC LỘ 1A RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH- XÃ TÂN QUÝ TÂY 1.400
ĐINH ĐỨC THIỆN RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH- XÃ TÂN QUÝ TÂY RANH TỈNH LONG AN 1.000
ĐOÀN NGUYỄN TUÂN QUỐC LỘ 1A NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUÂN 800
ĐOÀN NGUYỄN TUÂN NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUÂN RANH TỈNH LONG AN 1.400
ĐƯỜNG 18B CHỢ BÌNH CHÁNH ĐINH ĐỨC THIỆN 1.000
ĐƯỜNG 1A (CÔNG NGHỆ MỚI) VÕ VĂN VÂN BẾN LỘI 800
ĐƯỜNG 6A VĨNH LỘC VÕ VĂN VÂN 500
ĐƯỜNG ẤP 4 (KINH A) TỈNH LỘ 10 THÍCH THIỆN HOÀ 400
ĐƯỜNG ĐÊ RẠCH ÔNG ĐỒ QUỐC LỘ 1A NGUYỄN HỮU TRÍ 650
DƯƠNG ĐÌNH CÚC QUỐC LỘ 1A CẦU TÂN KIÊN CŨ 1.200
DƯƠNG ĐÌNH CÚC CẦU TÂN KIÊN CŨ NGUYỄN CỬU PHÚ 1.000
ĐƯỜNG KINH T11 QUỐC LỘ 1A RẠCH CẦU GIA 500
ĐƯỜNG KINH T14 ĐINH ĐỨC THIỆN CẦU TÂN QUÝ TÂY 500
ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3, 4 TÂN LIÊM NGUYỄN VĂN LINH 400
ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3,4,5 ĐOÀN NGUYỄN TUÂN HƯNG LONG-QUY ĐỨC 500
ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 ĐA PHƯỚC QUỐC LỘ 50 500
ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5, 6 QUÁCH ĐIÊU VĨNH LỘC 700
ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5, 6 VĨNH LỘC THỚI HOÀ 600
ĐƯỜNG LIÊN ẤP 6, 2 QUÁCH ĐIÊU KINH TRUNG ƯƠNG 700
ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 24 1.700
ĐƯỜNG SỐ 10 QUỐC LỘ 50 RANH XÃ PHONG PHÚ 2.600
ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 24 1.400
ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 19 1.200
ĐƯỜNG SỐ 13 ĐƯỜNG SỐ 24 ĐƯỜNG SỐ 14 1.300
ĐƯỜNG SỐ 14 ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 15 1.500
ĐƯỜNG SỐ 15 ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 18 1.200
ĐƯỜNG SỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 21 ĐƯỜNG SỐ 13 1.200
ĐƯỜNG SỐ 17 ĐƯỜNG SỐ 22 ĐƯỜNG SỐ 12 1.300
ĐƯỜNG SỐ 18 ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 19 1.500
ĐƯỜNG SỐ 19 ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 22 1.600
ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 21 1.300
ĐƯỜNG SỐ 20 ĐƯỜNG SỐ 13 ĐƯỜNG SỐ 17 1.300
ĐƯỜNG SỐ 21 ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 22 1.700
ĐƯỜNG SỐ 22 ĐƯỜNG SỐ 21 ĐƯỜNG SỐ 1 1.300
ĐƯỜNG SỐ 24 TRỌN ĐƯỜNG 1.200
ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG 4 1.200
ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 7 1.200
ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 4 1.200
ĐƯỜNG SỐ 5 A,B,C ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 4 1.200
ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 21 1.300
ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 2 1.400
ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 19 1.400
ĐƯỜNG SỐ 9 ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 24 1.600
ĐƯỜNG T12 ĐINH ĐỨC THIỆN ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1,3 600
HOÀNG ĐẠO THUÝ QUỐC LỘ 1A RANH QUẬN 8 1.300
HOÀNG PHAN THÁI QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG GIAO THÔNG ẤP 1, BÌNH CHÁNH 1.000
HOÀNG PHAN THÁI ĐƯỜNG GIAO THÔNG ẤP 1 BÌNH CHÁNH RANH TỈNH LONG AN 800
HỐC HƯU ĐOÀN NGUYỄN TUÂN QUY ĐỨC 500
HƯNG LONG-QUI ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG 700
HƯNG NHƠN QUỐC LỘ 1A CẦU HƯNG NHƠN 1.500
HƯNG NHƠN CẦU HƯNG NHƠN NGUYỄN CỬU PHÚ 1.200
HƯƠNG LỘ 11 NGÃ 3 ĐINH ĐỨC THIỆN -TÂN QUÝ TÂY NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUÂN 1.400
HUỲNH BÁ CHÁNH QUỐC LỘ 1A SÔNG CHỢ ĐỆM 1.000
HUỲNH VĂN TRÍ QUỐC LỘ 1A ĐINH ĐỨC THIỆN 800
HUỲNH VĂN TRÍ ĐINH ĐỨC THIỆN RANH TỈNH LONG AN 600
KHOA ĐÔNG (LÊ MINH XUÂN) TỈNH LỘ 10 RANH XÃ TÂN NHỰT 500
KHUẤT VĂN BỨT XÓM HỐ TRẦN ĐẠI NGHĨA 500
KINH 5 VƯỜN THƠM RANH TỈNH LONG AN 400
KINH LIÊN VÙNG (KINH TRUNG ƯƠNG) VĨNH LỘC RANH QUẬN BÌNH TÂN 1.000
KINH T12 HUỲNH VĂN TRÍ RANH XÃ TÂN QUÝ TÂY 700
LẠI HÙNG CƯỜNG VĨNH LỘC VÕ VĂN VÂN 1.400
LÁNG LE-BÀU CÒ TỈNH LỘ 10 CẦU KINH B 900
LÊ BÁ TRỊNH NGUYỄN CỬU PHÚ CÁI TRUNG 500
LÊ CHÍNH ĐÁNG KÊNH A- LÊ MINH XUÂN ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1,2,3 400
LÊ ĐÌNH CHI TỈNH LỘ 10 THÍCH THIỆN HOÀ 400
LINH HOÀ QUỐC LỘ 50 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 700
LƯƠNG KHÁNH THIÊN THẾ LỮ ĐƯỜNG SỐ 3 400
LƯƠNG NGANG CẦU DIỆT LỆ CẦU BÀ TỴ 400
MAI BÁ HƯƠNG CẦU XÁNG NGÃ BA LÝ MẠNH 1.200
NGÃ BA CHÚ LƯỜNG QUỐC LỘ 50 CẦU BÓNG XEO 500
NGUYỄN CỬU PHÚ CẦU CHỢ ĐỆM RANH QUẬN BÌNH TÂN 1.400
NGUYỄN ĐÌNH KIÊN CẦU LÁNG LE RANH QUẬN BÌNH TÂN 400
NGUYỄN HỮU TRÍ QUỐC LỘ 1A BÙI THANH KHIẾT 1.500
NGUYỄN HỮU TRÍ BÙI THANH KHIẾT RANH TỈNH LONG AN 1.100
NGUYỄN THỊ TÚ VĨNH LỘC RANH QUẬN BÌNH TÂN 2.000
NGUYỄN VĂN BỨA NGÃ TƯ ĐẶNG CÔNG BỈNH RANH TỈNH LONG AN 500
NGUYỄN VĂN LINH RANH QUẬN 7 QUỐC LỘ 1A 2.500
NGUYỄN VĂN LONG ĐOÀN NGUYỄN TUÂN HƯNG LONG-QUI ĐỨC 400
NỮ DÂN CÔNG QUÁCH ĐIÊU RANH HUYỆN HÓC MÔN 900
PHAN TẤN MƯỜI QUỐC LỘ 50 ĐOÀN NGUYỄN TUÂN 400
QUÁCH ĐIÊU VĨNH LỘC RANH HUYỆN HÓC MÔN 1.500
QUI ĐỨC ĐOÀN NGUYỄN TUÂN RẠCH TRỊ YÊN 400
QUỐC LỘ 1A RANH QUẬN BÌNH TÂN CẦU BÌNH ĐIỀN 3.700
QUỐC LỘ 1A CẦU BÌNH ĐIỀN NGÃ BA QUÁN CHUỐI 2.500
QUỐC LỘ 1A NGÃ BA QUÁN CHUỐI BỜ NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH 2.200
QUỐC LỘ 1A BỜ NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH RANH TỈNH LONG AN 2.000
QUỐC LỘ 50 RANH QUẬN 8 RANH XÃ BÌNH HƯNG - PHONG PHÚ 2.600
QUỐC LỘ 50 RANH XÃ BÌNH HƯNG - PHONG PHÚ CẦU ÔNG THÌN 2.000
QUỐC LỘ 50 CẦU ÔNG THÌN RANH TỈNH LONG AN 1.700
TÂN LIÊM QUỐC LỘ 50 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3,4 1.800
TÂN LIỂU ĐOÀN NGUYỄN TUÂN HƯNG LONG-QUY ĐỨC 400
TÂN LONG CẤU ẤP QUÁN CẦU CHỢ ĐỆM 500
TÂN TÚC QUỐC LỘ 1A NGUYỄN HỮU TRÍ 1.000
THANH NIÊN CẦU XÁNG RANH HUYỆN HÓC MÔN 1.300
THẾ LỮ NGUYỄN CỬU PHÚ CẦU BÀ TỴ 800
THÍCH THIỆN HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 400
THIÊN GIANG BÙI THANH KHIẾT NGUYỄN HỮU TRÍ 700
THỚI HOÀ QUÁCH ĐIÊU VĨNH LỘC 1.000
TỈNH LỘ 10 RANH QUẬN BÌNH TÂN CẦU XÁNG 1.400
TỈNH LỘ 10 CẦU XÁNG RANH TỈNH LONG AN 1.200
TRẦN ĐẠI NGHĨA QUỐC LỘ 1A CẦU KINH B 2.000
TRẦN ĐẠI NGHĨA CẦU KINH B MAI BÁ HƯƠNG 1.000
TRẦN HẢI PHỤNG VĨNH LỘC RANH HUYỆN HÓC MÔN 700
TRẦN THÚC NHẪN VĨNH LỘC RANH HUYỆN HÓC MÔN 700
TRỊNH NHƯ KHUÊ TRỌN ĐƯỜNG 1.500
TRỊNH QUANG NGHỊ RANH QUẬN 8 QUỐC LỘ 50 2.000
TRƯƠNG VĂN ĐA CẦU KÊNH B CẦU KÊNH C 400
VĨNH LỘC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC TỈNH LỘ 10 2.000
VÕ HỮU LỢI TỈNH LỘ 10 RANH XÃ TÂN NHỰT 600
VÕ VĂN VÂN TỈNH LỘ 10 VĨNH LỘC 1.500
VƯỜN THƠM CẦU XÁNG RANH TỈNH LONG AN 1.100
XÓM DẦU BÙI THANH KHIẾT RẠCH ÔNG ĐỒ 700
XÓM GIỮA CẦU KINH C CẦU CHỢ ĐỆM 400
XÓM HỐ DƯƠNG ĐÌNH CÚC NGUYỄN CỬU PHÚ 700

Bài viết bạn quan tâm


Thị trường bất động sản Hà Nội 2018: Nửa năm đầu biến động Thị trường bất động sản Hà Nội 2018: Nửa năm đầu biến động
Theo báo cáo của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản Hà Nội 2018 có nhiều biến động trong nửa năm đầu, đặc biệt là quý 2 vừa qua.
Bảng giá đất TPHCM biến động thế nào nếu điều chỉnh hệ số giá đất? Bảng giá đất TPHCM biến động thế nào nếu điều chỉnh hệ số giá đất?
Bảng giá đất TPHCM sẽ có những thay đổi thế nào nếu như việc tăng hệ số giá đất được UBND TP.HCM và Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố thông qua?
Lãi suất vay mua nhà tăng, ngân hàng siết chặt kiểm duyệt hồ sơ vay Lãi suất vay mua nhà tăng, ngân hàng siết chặt kiểm duyệt hồ sơ vay
Lãi suất vay mua nhà của hầu hết các ngân hàng đã điều chỉnh tăng thêm 1%-2% so với đầu năm.

THEO PHONG THỦYBĐS-TP.Hồ Chí Minh

Nhận bản tin mới nhất

Về MuaBanNhaDat | Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Quy chế Sàn GDTMĐT | Tuyên bố từ chối bảo đảm | Liên hệ | Tuyển dụng | Sitemap

MuaBanNhaDat © 2007 - 2015. Ghi rõ nguồn "MuaBanNhaDat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Số giấy phép kinh doanh: 0308967985, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Ngày cấp: 10/6/2009
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Copac, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Technology powered by   - Copyright ©2016 by Ringier Vietnam