Về MuaBanNhaDat

GIỚI THIỆU CHUNG

MuaBanNhaDat là trang web về thông tin bất động sản hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, và được quản lý bởi Ringier, tập đoàn Truyền thông hàng đầu Thụy Sỹ. Mỗi ngày, có hơn 5.000 tin đăng bán bất động sản mới trên trang web MuaBanNhaDat, khá đa dạng, từ nhà phố, chung cư, căn hộ, đến đất nền. Đối với người đang có nhu cầu mua nhà, MuaBanNhaDat không chỉ mang đến những bất động sản từ những nhà phát triển đầu tư bất động sản và sàn giao dịch uy tín; mà còn có những thông tin hữu ích giúp cho người mua nhà tìm kiếm và mua nhà dễ dàng hơn. Đối với nhà kinh doanh bất động sản, MuaBanNhaDat chính là nơi giúp họ tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng nhanh chóng, hiệu quả.

CỘNG ĐỒNG SỬ DỤNG MuaBanNhaDat

NƠI SINH SỐNG


               43% 
          30% 
 4% 
     23% 

HÔN NHÂN

ĐỘC THÂN
42%
ĐÃ KẾT HÔN
55%
KHÁC
3%

NHU CẦU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

43%
NHÓM KHÁCH HÀNG MUA CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN ĐỂ SINH SỐNG
33%
NHÓM KHÁCH HÀNG TÌM THUÊ NHÀ
24%
NHÓM KHÁCH HÀNG MUA NHÀ VỚI MỤC ĐÍCH KINH DOANH

KÊNH TÌM KIẾM
BẤT ĐỘNG SẢN

Báo chí

42%

Tìm kiếm trên google

55%

Các website mua bán nhà đất

71%

Hỏi gia đình bạn bè

44%


NƠI SINH SỐNG


           43% 
       30% 
 4% 
   23% 

HÔN NHÂN

ĐỘC THÂN
42%
ĐÃ KẾT HÔN
55%
KHÁC
3%

NHU CẦU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

43%
NHÓM KHÁCH HÀNG MUA CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN ĐỂ SINH SỐNG
33%
NHÓM KHÁCH HÀNG TÌM THUÊ NHÀ
24%
NHÓM KHÁCH HÀNG MUA NHÀ VỚI MỤC ĐÍCH KINH DOANH

KÊNH TÌM KIẾM
BẤT ĐỘNG SẢN

Báo chí

42%

Tìm kiếm trên google

55%

Các website mua bán nhà đất

71%

Hỏi gia đình bạn bè

44%


NƠI SINH SỐNG


               43% 
          30% 
 4% 
     23% 

HÔN NHÂN

ĐỘC THÂN
42%
ĐÃ KẾT HÔN
55%
KHÁC
3%

NHU CẦU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

43%
NHÓM KHÁCH HÀNG MUA CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN ĐỂ SINH SỐNG
33%
NHÓM KHÁCH HÀNG TÌM THUÊ NHÀ
24%
NHÓM KHÁCH HÀNG MUA NHÀ VỚI MỤC ĐÍCH KINH DOANH

KÊNH TÌM KIẾM
BẤT ĐỘNG SẢN

Báo chí

42%

Tìm kiếm trên google

42%

Các website mua bán nhà đất

42%

Hỏi gia đình bạn bè

42%


NƠI SINH SỐNG


            43% 
      30% 
 4% 
   23% 

HÔN NHÂN

ĐỘC THÂN
42%
ĐÃ KẾT HÔN
55%
KHÁC
3%

NHU CẦU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

43%
NHÓM KHÁCH HÀNG MUA CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN ĐỂ SINH SỐNG
33%
NHÓM KHÁCH HÀNG TÌM THUÊ NHÀ
24%
NHÓM KHÁCH HÀNG MUA NHÀ VỚI MỤC ĐÍCH KINH DOANH

KÊNH TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Báo chí

42%

Tìm kiếm trên google

55%

Các website mua bán nhà đất

71%

Hỏi gia đình bạn bè

44%


MuaBanNhaDat 360 ĐỘ

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG ĐA DẠNG & HIỆN ĐẠI, GIÚP NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN GIA TĂNG ĐỘ PHỦ TRUYỀN THÔNG VÀ TIẾP CẬN ĐÚNG NHÓM KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU.
CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG ĐA DẠNG & HIỆN ĐẠI, GIÚP NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN GIA TĂNG ĐỘ PHỦ TRUYỀN THÔNG VÀ TIẾP CẬN ĐÚNG NHÓM KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU.

VỀ RINGIER AG

Europe

 • 1.Switzerland
 • 2.Germany
 • 3.Poland
 • 4.Slovakia
 • 5.Serbia
 • 6.Hungary
 • 7.Romania

Africa

 • 8.Kenya
 • 9.Nigeria
 • 10.Ghana
 • 11.Senegal

Asia

 • 12.China
 • 13.Vietnam
 • 14.Philippines

Europe

 • 1.Switzerland
 • 2.Germany
 • 3.Poland
 • 4.Slovakia
 • 5.Serbia
 • 6.Hungary
 • 7.Romania

Africa

 • 8.Kenya
 • 9.Nigeria
 • 10.Ghana
 • 11.Senegal

Asia

 • 12.China
 • 13.Vietnam
 • 14.Philippines

Europe

 • 1.Switzerland
 • 2.Germany
 • 3.Poland
 • 4.Slovakia
 • 5.Serbia
 • 6.Hungary
 • 7.Romania

Africa

 • 8.Kenya
 • 9.Nigeria
 • 10.Ghana
 • 11.Senegal

Asia

 • 12.China
 • 13.Vietnam
 • 14.Philippines

VỀ RINGIER VIỆT NAM

 • Ringier Vietnam cùng với các đối tác đã hoạt động trên 20 năm trong lĩnh vực truyền thông tại thị trường Việt nam
 • Đối với MuaBanNhaDat, Ringer mang những kinh nghiệm và công nghệ xây dựng website chuyên về tin đăng bất động sản đã thành công tại Thụy Sỹ, Châu Âu đến Việt Nam