Nhà đất tại Thành phố Yên Bái, Yên Bái

6 kết quả bất động sản
Tổ 13 - phường Đông Tâm - Thành Phố Yên Bái, Yên Bái
Thành phố Yên Bái
118 m²
Thành phố Yên Bái
2 200 m²
Tổ 13 - phường Hồng Hà , khu tập thể đường sắt .
Thành phố Yên Bái
104 m²
Thành Công
Thành phố Yên Bái
500 m²
Thành Công
Thành phố Yên Bái
3 75 m²
QL37
Thành phố Yên Bái
3 75 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà