Nhà đất tại Thành phố Yên Bái, Yên Bái

10 kết quả bất động sản
Nguyễn Tất Thành Thành phố Yên Bái
Thành phố Yên Bái
100 m²
201 - 205, Đại lộ Nguyễn Thái Học, phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái.
Thành phố Yên Bái
161 m²
Tổ 13 - phường Đông Tâm - Thành Phố Yên Bái, Yên Bái
Thành phố Yên Bái
118 m²
Tổ 13 - phường Đông Tâm - Thành Phố Yên Bái, Yên Bái
Thành phố Yên Bái
118 m²
Thành phố Yên Bái
2 200 m²
Tổ 13 - phường Hồng Hà , khu tập thể đường sắt .
Thành phố Yên Bái
104 m²
Thành Công
Thành phố Yên Bái
500 m²
QL37
Thành phố Yên Bái
5 80 m²
Thành Công
Thành phố Yên Bái
3 75 m²
QL37
Thành phố Yên Bái
3 75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà