Nhà đất tại Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

6 kết quả bất động sản
Phúc Thắng Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
510 m²
Phúc Thắng Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
8000 m²
Ngọc Thanh Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
3020 m²
Phúc Yên Vinh Phuc Province
Thị xã Phúc Yên
1705 m²
Phúc Thắng Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
4000 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
74 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà