Nhà đất tại Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

17 kết quả bất động sản
lô số bt12-17 khu Đô Thị mới Đồng Sơn, thị Xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên
220 m²
Vĩnh Phúc Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
1000 m²
Đại Lải Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
35000 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
74 m²
Ngọc Thanh Đồng Dè
Thị xã Phúc Yên
1 70,40 m²
Thị xã Phúc Yên
164 m²
Flamingo Đại Lải Resort - Đường Lê Duẩn -Thanh Ngọc - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phú
Thị xã Phúc Yên
1 74 m²
Thị xã Phúc Yên Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên
1 74 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
24 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
1 74 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà