Nhà đất tại Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

6 kết quả bất động sản
Nhuế Khúc
Thị xã Phúc Yên
400 m²
vĩnh yên vĩnh phúc
Thị xã Phúc Yên
2000 m²
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên
1999 m²
Khu đô thị Đồng Sơn Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
1 75,50 m²
Thị xã Phúc Yên
99 m²
QL2A
Thị xã Phúc Yên
4000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà