Nhà đất tại Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

10 kết quả bất động sản
Cho thuê kho xưởng nhiều diện tích ở Phúc yên – Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên
7000 m²
Phúc Thắng Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
4000 m²
Quốc lộ 2A Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
4000 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
74 m²
Vĩnh Phúc Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
1000 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
74 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
74 m²
Lê Duẩn
Thị xã Phúc Yên
74 m²
Lê Duẩn
Thị xã Phúc Yên
74 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
74 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà