Nhà đất tại Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

5 kết quả bất động sản
QL2A
Thị xã Phúc Yên
4000 m²
Núi Thằn Lằn Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên
20000 m²
Vĩnh Phúc Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
1000 m²
Đại Lải Phúc Yên Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên
2000 m²
Ngõ 5 Đường Trường Chinh, gần Chợ Xuân Hòa
Thị xã Phúc Yên
112 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà