Nhà đất tại Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

64 kết quả bất động sản
Thị xã Phúc Yên
900 m²
Thị xã Phúc Yên
120 m²
Lý nam đế, hùng vương, phúc yên, vĩnh phúc
Thị xã Phúc Yên
80 m²
Phúc Yên Vinh Phuc Province
Thị xã Phúc Yên
80 m²
đường Lý Nam Đế, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên
80 m²
Đại Lải Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
1000 m²
Xuân Hoà Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
110 m²
Thị xã Phúc Yên
2 45 m²
Vĩnh Phúc Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
1000 m²
Đại Lải Phúc Yên Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà