Nhà đất tại Vĩnh Phúc

336 kết quả bất động sản
Huyện Bình Xuyên
3800 m²
Phạm Văn Đồng, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
23,S3,KĐT Chùa Hà Tiên,Trần Phú,Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
75 m²
Huyện Bình Xuyên
7500 m²
Huyện Bình Xuyên
400 m²
Huyện Bình Xuyên
1200 m²
Huyện Bình Xuyên
550 m²
Thị xã Phúc Yên
300 m²
Phúc Thắng Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
2100 m²
Huyện Bình Xuyên
800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà