Nhà đất tại Vĩnh Phúc

50 kết quả bất động sản
Ngọc Thanh Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
3020 m²
01 Đinh Tiên Hoàng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
330 m²
Vietnam Bắc Kế
Huyện Bình Xuyên
20000 m²
Tam Hop Bình Xuyên District
Huyện Bình Xuyên
10050 m²
Hợp Thịnh Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
2500 m²
Vietnam Bắc Kế
Huyện Bình Xuyên
20000 m²
KCN Bình Xuyên 2, Bá Hiến, Vinh Phuc Province, Vietnam
Huyện Bình Xuyên
7500 m²
khai quang vĩnh yên vĩnh phúc
Vĩnh Yên
300 m²
Phúc Yên Vinh Phuc Province
Thị xã Phúc Yên
1705 m²
khai quang vĩnh yên vĩnh phúc
Vĩnh Yên
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà