Nhà đất tại Vĩnh Phúc

62 kết quả bất động sản
Bắc Kế Bá Hiến
Huyện Bình Xuyên
1000 m²
Bá Hiến Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
3100 m²
Bá Thiện 2 Thiện Kế
Huyện Bình Xuyên
10000 m²
Số 1 đinh tiên hoàng vĩnh yên vĩnh phúc
Vĩnh Yên
160 m²
số 1 Đinh Tiên Hoàng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
240 m²
Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
160 m²
Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc
Huyện Tam Dương
100 m²
Số 1 đinh tiên hoàng vĩnh yên vĩnh phúc
Vĩnh Yên
275 m²
số 1 Đinh Tiên Hoàng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
287 m²
SỐ 1 Đinh Tiên Hoàng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà