Nhà đất tại Vĩnh Phúc

69 kết quả bất động sản
Phan Chu Trinh Khai Quang
Vĩnh Yên
70 m²
Phan Chu Trinh Khai Quang
Vĩnh Yên
65 m²
Đường Phan Chu Trinh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
2 69 m²
Đê tả sông Hồng
Vĩnh Yên
2000 m²
Phan Chu Trinh Khai Quang
Vĩnh Yên
65 m²
Vĩnh Yên
160 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
7500 m²
KCN Bình Xuyên 2, Bá Hiến, Vinh Phuc Province, Vietnam
Huyện Bình Xuyên
7500 m²
Hương Sơn Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
6505 m²
Vietnam Bắc Kế
Huyện Bình Xuyên
8050 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà