Nhà đất tại Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

29 kết quả bất động sản
TT. Hương Canh Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
1500 m²
Thôn vải Quất Lưu Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
700 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
5050 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
800 m²
Bình Xuyên District Vinh Phuc Province
Huyện Bình Xuyên
5010 m²
Tam Hợp Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
10005 m²
Bình Xuyên District Vinh Phuc Province
Huyện Bình Xuyên
5005 m²
TT. Hương Canh Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
5005 m²
Ba Hien Bình Xuyên District
Huyện Bình Xuyên
2050 m²
Bình Xuyên District Vinh Phuc Province
Huyện Bình Xuyên
2005 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà