Nhà đất tại Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

15 kết quả bất động sản
KCN Bình Xuyên 2, Bá Hiến, Vinh Phuc Province, Vietnam
Huyện Bình Xuyên
2500 m²
Ba Hien Bình Xuyên District
Huyện Bình Xuyên
2050 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
2000 m²
QL2A
Huyện Bình Xuyên
2000 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
3000 m²
Bình Xuyên District Vinh Phuc Province
Huyện Bình Xuyên
2005 m²
Vietnam Bắc Kế
Huyện Bình Xuyên
20000 m²
Đạo Đức Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
1500 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
7500 m²
Hương Sơn Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
6505 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà