Nhà đất tại Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

39 kết quả bất động sản
Đạo Đức Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
1015 m²
Vietnam Bắc Kế
Huyện Bình Xuyên
20000 m²
KCN Bình Xuyên 2, Bá Hiến, Vinh Phuc Province, Vietnam
Huyện Bình Xuyên
2500 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
7500 m²
Vietnam Bắc Kế
Huyện Bình Xuyên
8050 m²
Bình Xuyên District Vinh Phuc Province
Huyện Bình Xuyên
1025 m²
TT. Hương Canh Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
1500 m²
Tam Hop Bình Xuyên District
Huyện Bình Xuyên
10000 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
7015 m²
Đạo Đức Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
1500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà