Nhà đất tại Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

8 kết quả bất động sản
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
3000 m²
Huyện Bình Xuyên
1200 m²
Huyện Bình Xuyên
8000 m²
Hương Sơn Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
6505 m²
KCN Bình Xuyên 2, Bá Hiến, Vinh Phuc Province, Vietnam
Huyện Bình Xuyên
2500 m²
QL2A
Huyện Bình Xuyên
2000 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
7500 m²
KCN Bình Xuyên 2, Bá Hiến, Vinh Phuc Province, Vietnam
Huyện Bình Xuyên
7500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà