Nhà đất tại Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

11 kết quả bất động sản
Bắc Kế Bá Hiến
Huyện Bình Xuyên
1000 m²
Bá Hiến Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
3100 m²
Bá Thiện 2 Thiện Kế
Huyện Bình Xuyên
10000 m²
KCN Bình Xuyên 2, Bá Hiến, Vinh Phuc Province, Vietnam
Huyện Bình Xuyên
7500 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
7500 m²
khu Sơn Bỉ
Huyện Bình Xuyên
100 m²
Việt Nam Bắc Kế
Huyện Bình Xuyên
3000 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
5010 m²
Vietnam Bắc Kế
Huyện Bình Xuyên
20000 m²
KCN Bình Xuyên 2, Bá Hiến, Vinh Phuc Province, Vietnam
Huyện Bình Xuyên
2500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà