Nhà đất tại Tuyên Quang

11 kết quả bất động sản
17 tháng 8 Minh Xuân, Tuyên Quang
Tuyên Quang
3 85 m²
Tuyên Quang
75 m²
Tuyên Quang
57,60 m²
Tuyên Quang
75 m²
Quang Trung, Phường Phan Thiết
Tuyên Quang
68,75 m²
Quang Trung, Phường Phan Thiết
Tuyên Quang
70 m²
Quang Trung, Phường Phan Thiết
Tuyên Quang
70 m²
Tuyên Quang
68,75 m²
Tuyên Quang
68,75 m²
Đường Quang Trung
Tuyên Quang
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà