Dự án Xi Grand Court

105 kết quả bất động sản
Quận 10
3 87 m²
258 Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 80 m²
258 Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 70 m²
258 Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 70 m²
Lý Thường Kiệt Hồ Chí Minh
Quận 10
53 m²
258 Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 70 m²
Đường 3 Tháng 2 Hồ Chí Minh
Quận 10
160 m²
Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 74 m²
256 Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 69 m²
Quận 10
2 70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà