Dự án Xi Grand Court

103 kết quả bất động sản
Lý Thường Kiệt phường 14
Quận 10
69,98 m²
256 Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 70 m²
Quận 10
2 70 m²
Quận 10
2 70 m²
Lý Thường Kiệt Tổ 61 KP 7
Quận 10
2 70 m²
Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 70 m²
256-258 Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 80 m²
256-258 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10
Quận 10
2 80 m²
Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 70 m²
256-258
Quận 10
1 53 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà