Dự án Xi Grand Court

65 kết quả bất động sản
252 Lý Thường Kiệt
Quận 10
3 89 m²
258 Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 70 m²
Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 74 m²
256-258 Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 75 m²
256 - 258 Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 52 m²
Lý Thường Kiệt
Quận 10
3 89 m²
Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 70 m²
Lý Thường Kiệt
Quận 10
1 53 m²
Đường 3/2 Hồ Chí Minh
Quận 10
2 75 m²
Lý Thường Kiệt
Quận 10
2 70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà