Dự án Xi Grand Court

84 kết quả bất động sản
258 Lý Thường Kiệt
Quận 10
80 m²
Quận 10
2 74,75 m²
Quận 10
53 m²
Quận 10
52 m²
Quận 10
2 74,75 m²
Quận 10
2 74,75 m²
256-258 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10
Quận 10
3 89 m²
256-258 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10
Quận 10
2 75 m²
Lý Thường Kiệt Ho Chi Minh City
Quận 10
3 89 m²
256 Lý Thường Kiệt
Quận 10
3 109 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà