Dự án Vista Verde

7 kết quả bất động sản
Phường Thạnh Mỹ Lợi, District 2, Ho Chi Minh City
Quận 2
2 89 m²
Quận 2
2 132 m²
Đồng Văn Cống Ho Chi Minh City
Quận 2
2 82 m²
Quận 2
2 75 m²
Phan Văn Đáng Thạnh Mỹ Lợi
Quận 2
2 75 m²
Quận 2
105 m²
Quận 2
2 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà