Dự án Park Riverside Tân Cảng

3 kết quả bất động sản
Bưng Ông Thoàn Phú Hữu
Quận 9
3 152 m²
Đường Bừng Ông Thoàn, Quận 9, TP.HCM
Quận 9
3 150 m²
Đường Bưng Ông Thoàn , Phường Phú Hữu, Quận 9
Quận 9
3 150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà