Dự án Lexington Residence

88 kết quả bất động sản
Quận 2
1 49 m²
Quận 2
2 71 m²
Quận 2
1 48 m²
Quận 2
2 70 m²
Quận 2
48 m²
69 Mai Chí Thọ
Quận 2
2 71 m²
Quận 2
2 73 m²
Mai Chí Thọ
Quận 2
1 44 m²
Quận 2
73 m²
Quận 2
1 48 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà