Dự án Lexington Residence

83 kết quả bất động sản
67 Đường Mai Chí Thọ
Quận 2
1 48,50 m²
Quận 2
2 75 m²
Quận 2
2 71 m²
Quận 2
73 m²
67 Đường Mai Chí Thọ
Quận 2
1 48,50 m²
Quận 2
82 m²
67 Mai Chí Thọ
Quận 2
2 73 m²
Mai Chí Thọ, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 2
2 71 m²
Quận 2
2 71 m²
Quận 2
2 73 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà