Dự án Lexington Residence

115 kết quả bất động sản
Quận 2
3 103 m²
67 Mai Chí Thọ
Quận 2
3 97 m²
Quận 2
3 100 m²
Lexington Residence 67 Mai Chí Thọ
Quận 2
73 m²
Quận 2
2 71 m²
Quận 2
1 48 m²
Quận 2
1 49 m²
Quận 2
49 m²
Quận 2
73 m²
Quận 2
73 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà