Dự án Khu căn hộ Chánh Hưng - Giai Việt

19 kết quả bất động sản
B1-01-04 Căn Hộ Giai Việt 856 Đường Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 115 m²
856 Đường Tạ Quang Bửu
Quận 8
3 150 m²
856 Đường Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 82 m²
856 Đường Tạ Quang Bửu
Quận 8
1 115 m²
856 Đường Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 78 m²
856 Đường Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 115 m²
856 Đường Tạ Quang Bửu
Quận 8
3 144 m²
Tạ Quang Bửu Quận 8
Quận 8
150 m²
Tạ Quang Bửu Hồ Chí Minh
Quận 8
115 m²
854 Đường Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 78 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà