Dự án Khu căn hộ Chánh Hưng - Giai Việt

13 kết quả bất động sản
Quận 8
3 147 m²
Quận 8
2 78 m²
chung cư giai việt
Quận 8
3 150 m²
Quận 8
2 72 m²
103/4 Văn Thân
Quận 8
2 79 m²
Quận 8 Hồ Chí Minh
Quận 8
2 115 m²
Quận 8
2 83 m²
Quận 8
78 m²
Quận 8
150 m²
Quận 8
78 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà