Dự án Khu căn hộ Chánh Hưng - Giai Việt

14 kết quả bất động sản
856 Tạ Quang Bửu
Quận 8
3 151 m²
Quận 8
82 m²
Quận 8
115 m²
Quận 8
150 m²
Quận 8
2 72 m²
Quận 8
115 m²
854 Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 115 m²
Quận 8
2 70 m²
Quận 8
3 144 m²
103/4 Văn Thân
Quận 8
2 79 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà