Dự án Khu căn hộ Chánh Hưng - Giai Việt

25 kết quả bất động sản
chung cư giai việt
Quận 8
3 150 m²
Tạ Quang Bửu Quận 8
Quận 8
3 150 m²
Quận 8
2 78 m²
Tạ Quang Bửu Quận 8
Quận 8
3 150 m²
Tạ Quang Bửu Quận 8
Quận 8
2 120 m²
Tạ Quang Bửu Quận 8
Quận 8
1 3 m²
Tạ Quang Bửu Quận 8
Quận 8
2 118 m²
Đường Tạ Quang Bửu Quận 8
Quận 8
2 115 m²
Tạ Quang Bửu Quận 8
Quận 8
3 130 m²
đường tạ quang bửu
Quận 8
145 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà