Dự án Khu căn hộ Chánh Hưng - Giai Việt

28 kết quả bất động sản
854 Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 110 m²
Quận 8
2 82 m²
854 Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 115 m²
854 Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 115 m²
Quận 8
2 70 m²
413/6 Kinh Dương Vương
Quận 8
2 78 m²
TẠ QUANG BỬU
Quận 8
3 105 m²
103/4 Văn Thân
Quận 8
2 79 m²
Quận 8
3 109 m²
Việt Nam phường 5
Quận 8
2 115 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà