Dự án Cộng Hòa Plaza

34 kết quả bất động sản
19 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
2 72 m²
19 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
2 72 m²
19 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
3 100 m²
19 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
2 72 m²
19 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
3 96 m²
19 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
2 72 m²
19 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
2 72 m²
19 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
3 100 m²
19 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
2 70 m²
19 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
2 70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà