Dự án Chung cư Phúc Yên

33 kết quả bất động sản
Hẻm 766/83 Cách Mạng Tháng Tám
Quận Tân Bình
2 70 m²
Bành Văn Trân
Quận Tân Bình
2 70 m²
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
2 64 m²
102 Phan Huy Ích
Quận Tân Bình
2 64,40 m²
1/23 Trường Chinh
Quận Tân Bình
2 55 m²
Đường Phan Huy Ích Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
2 906 m²
Đường Phan Huy Ích Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
2 91 m²
Quận Tân Bình
57 m²
Vietnam Phường 15
Quận Tân Bình
118 m²
Quận Tân Bình
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà