Dự án Chung cư Phúc Yên

13 kết quả bất động sản
Quận Tân Bình
2 80 m²
6A4 chung cư Phúc Yên phường 15 quận tân bình
Quận Tân Bình
118 m²
Vietnam Phường 15
Quận Tân Bình
118 m²
Quận Tân Bình
2 90 m²
Quận Tân Bình
2 90 m²
104/16A Nguyễn Trọng Tuyển
Quận Tân Bình
79 m²
1/23 Trường Chinh
Quận Tân Bình
2 55 m²
Quận Tân Bình
65 m²
102 Đường Phan Huy Ích
Quận Tân Bình
2 65 m²
31 Đường Phan Huy Ích
Quận Tân Bình
2 51 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà