Dự án Chung cư Khánh Hội 2

5 kết quả bất động sản
Quận 4
57 m²
Quận 4
2 85 m²
số 360 đường Bến Vân Đồn phường 01 quận 4
Quận 4
76 m²
360A ĐƯỜNG BẾN VÂN ĐỒN PHƯỜNG 01 QUẬN 4
Quận 4
57 m²
số 360 đường Bến Vân Đồn quận 4
Quận 4
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà