Dự án Chung cư Khánh Hội 2

15 kết quả bất động sản
360 Bến Vân Đồn
Quận 4
3 100 m²
360 Bến Vân Đồn
Quận 4
3 99 m²
Quận 4
57 m²
Quận 4
75 m²
số 360 đường Bến Vân Đồn phường 01 quận 4
Quận 4
76 m²
CHUNG CƯ KHÁNH HỘI 2 QUẬN 4
Quận 4
105 m²
Quận 4
1 57 m²
360 Bến Vân Đồn
Quận 4
3 96 m²
360 Bến Vân Đồn
Quận 4
2 76 m²
360A Bến Vân Đồn
Quận 4
3 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà