Nhà đất tại Phường Trường Thọ Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

499 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
57,30 m²
Quận Thủ Đức
2 53 m²
Quận Thủ Đức
3 41,38 m²
Ngã tư Bình Thái, P.Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Quận Thủ Đức
2 68 m²
Ngã từ Bình Thái, P.Trường Thọ. Quận Thủ Đức
Quận Thủ Đức
2 68 m²
Quận Thủ Đức
4 52 m²
Quận Thủ Đức
100 m²
Quận Thủ Đức
80 m²
Quận Thủ Đức
60 m²
Quận Thủ Đức
235 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà