Nhà đất tại Phường Tam Phú Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

157 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
450 m²
Quận Thủ Đức
90 m²
Quận Thủ Đức
2 55,30 m²
Quận Thủ Đức
80 m²
Quận Thủ Đức
90 m²
Quận Thủ Đức
60 m²
Quận Thủ Đức
3 54 m²
Quận Thủ Đức
53 m²
Quận Thủ Đức
53 m²
Tam Phú Thủ Đức
Quận Thủ Đức
275 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà