Nhà đất tại Phường Tam Hải Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

6 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
52 m²
Quận Thủ Đức
64 m²
Quận Thủ Đức
250 m²
Quận Thủ Đức
46 m²
Quận Thủ Đức
100 m²
Quận Thủ Đức
735 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà