Nhà đất tại Phường Tam Bình Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

239 kết quả bất động sản
560 Tô Ngọc Vân, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quận Thủ Đức
137 m²
Quận Thủ Đức
80 m²
ĐƯỜNG 12
Quận Thủ Đức
144 m²
GÒ DƯA
Quận Thủ Đức
798 m²
GÒ DƯA
Quận Thủ Đức
400 m²
Đường số 12 Tam Bình
Quận Thủ Đức
2 100 m²
7 Đường Ụ Ghe
Quận Thủ Đức
2 51 m²
Quận Thủ Đức
50 m²
Không xác định
Quận Thủ Đức
55 m²
Đường số 12 Thủ Đức
Quận Thủ Đức
64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà