Nhà đất tại Phường Linh Xuân Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

332 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
4 240,50 m²
Quận Thủ Đức
3 180 m²
Quận Thủ Đức
55 m²
Đường số 11 Thủ Đức
Quận Thủ Đức
3 107 m²
38/5 Đường số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quận Thủ Đức
84 m²
Quận Thủ Đức
60 m²
Quận Thủ Đức
3 143 m²
Quận Thủ Đức
2 72 m²
Quận Thủ Đức
87 m²
Quận Thủ Đức
57 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà