Nhà đất tại Phường Linh Trung Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

283 kết quả bất động sản
100/12 , đường số 6, khu phố 2
Quận Thủ Đức
2 62 m²
25 Đường số 17
Quận Thủ Đức
2 74 m²
Quận Thủ Đức
60 m²
Quận Thủ Đức
1 35 m²
5 Đường số 5
Quận Thủ Đức
2 60 m²
quận thủ đức
Quận Thủ Đức
4 100 m²
Linh Trung Thủ Đức
Quận Thủ Đức
2 40 m²
Quận Thủ Đức
57 m²
Quận Thủ Đức
2 60 m²
.đường 13
Quận Thủ Đức
500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà