Nhà đất tại Phường Linh Tây Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

208 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
2 60 m²
Quận Thủ Đức
500 m²
Quận Thủ Đức
500 m²
Quận Thủ Đức
322 m²
Quận Thủ Đức
52 m²
Quận Thủ Đức
3 96 m²
Quận Thủ Đức
8 144 m²
Quận Thủ Đức
1500 m²
Quận Thủ Đức
56 m²
Nhà bán
Quận Thủ Đức
2 62 m²
Quận Thủ Đức
43 m²
Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Tphcm
Quận Thủ Đức
2 55 m²
Quận Thủ Đức
60 m²
Quận Thủ Đức
3 75 m²
Quận Thủ Đức
56 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà